ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > EURÓPSKA KOMISIA - Erasmus

EURÓPSKA KOMISIA - Erasmus

EURÓPSKA KOMISIA - Erasmus

Rekordný počet študentov získal finančný príspevok EÚ na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí


Viac ako 213 000 študentov získalo v akademickom roku 2009/2010 grant „Erasmus“ na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí – predstavuje to nový rekord a nárast o 7,4 % v porovnaní s údajom za predchádzajúci rok. Erasmus je najúspešnejší študentský výmenný program na svete a ak sa podarí udržať súčasné trendy, EÚ dosiahne svoj cieľ podporiť od spustenia programu v roku 1987 do roku 2012/13 3 milióny európskych študentov. Tri najžiadanejšie destinácie medzi študentmi v roku 2009/10 boli Španielsko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Najviac študentov za hranice vyslalo Španielsko, nasledované Francúzskom a Nemeckom. V uvedenom roku tvorili 61 % študentov v programe Erasmus ženy. EÚ do programu Erasmus v roku 2009/10 investovala 415 miliónov EUR.

 

„Program Erasmus je jedným z veľkých úspechov Európskej únie. Najnovšie čísla hovoria samy za seba: Erasmus sa teší väčšej obľube ako kedykoľvek predtým a som pevne odhodlaná zabezpečiť preň do budúcnosti ešte viac zdrojov. Štúdium či odborná príprava v zahraničí otvára dvere osobnému vývinu a prináša nové príležitosti zamestnať sa, preto konáme správne, keď investujeme do mladých ľudí“, vyhlásila Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

 

Z celkového počtu študentov, ktorým sa v roku 2009/10 poskytol grant z programu Erasmus, 178 000 strávilo časť svojho štúdia v zahraničí na univerzite alebo inej inštitúcii vyššieho vzdelávania v jednej z 32 krajín, ktoré boli v tom čase zapojené do iniciatívy Erasmus (27 členských štátov, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko. Tento rok sa Švajčiarsko stalo 33. krajinou v programe Erasmus). Počet študentov, ktorí si zvolili túto možnosť štúdia, v porovnaní s rokom 2008/09 narástol o 5,7 %.

 

Pracovné stáže v spoločnostiach v zahraničí sa v rámci programu Erasmus podporujú od roku 2007 a ich popularita narastá. V roku 2009/10 si túto možnosť zvolilo 35 000 študentov (teda každý šiesty), čo predstavuje nárast o 17,3 % oproti minulému roku. 

 

Z dôvodu vyššieho počtu podporovaných študentov priemerná suma, ktorú študenti mesačne z grantu dostávajú, klesla približne o 7 %, na 254 EUR.  Vo väčšine zapojených krajín je dopyt po grante Erasmus oveľa väčší ako jeho dostupnosť. Jedným z výsledkov štúdie vypracovanej v roku 2010 pre Európsky parlament bolo zistenie, že len 24 % študentov, ktorí neboli zapojení do programu Erasmus, nemalo záujem o študijný program v zahraničí.

 

Okrem toho sa poskytlo 38 000 grantov zamestnancom univerzít a pedagógom, aby mohli vyučovať v zahraničí alebo sa tam zúčastniť na odbornej príprave, čo je o 4 % viac ako v predchádzajúcom roku. 

 

Kontext

 

Vzdelávacia mobilita kľúčových cieľom stratégie rastu a zamestnanosti Európa 2020, ako aj iniciatívy „Mládež v pohybe“, ktorá vychádza z úspechu programu Erasmus. 

 

Približne 10 % európskych študentov v súčasnosti v rámci svojho vysokoškolského štúdia študuje alebo navštevuje kurzy odbornej prípravy v zahraničí, 4 % z nich dostávajú grant Erasmus. Minulý mesiac Komisia predstavila plány zamerané na dosiahnutie nového európskeho cieľa - zvýšiť celkovú úroveň mobility študentov na minimálne 20 %.  

 

Z nedávneho prieskumu Eurobarometra (IP/11/567) vyplynulo, že plány mnohých študentov študovať alebo zúčastniť sa odbornej prípravy v zahraničí narážajú na nedostatočné zdroje financovania. Konkrétne sa zistilo, že 33 % záujemcov o štúdium v zahraničí naň nemalo finančné prostriedky a takmer dve tretiny (63 %) študentov, ktorí prostriedky získali, muselo čerpať financovanie zo súkromných zdrojov alebo z úspor. Tieto zistenia potvrdzujú potrebu posilniť naše programy mobility, pretože za vynaložené prostriedky vytvárajú vynikajúce hodnoty “, dodala komisárka Vassiliouová

 

Štúdium či odborná príprava v zahraničí pomáha mladým ľuďom rozvíjať schopnosti, ktoré si zamestnávatelia cenia – od osvojenia si cudzieho jazyka a lepšieho medzikultúrneho povedomia až po schopnosti viesť kolektív a prispôsobiť sa. Študenti, ktorí absolvovali Erasmus sú aj neskôr otvorenejší pre možnosť pracovať v zahraničí. 

 

Erasmus takisto pomohol vyššie vzdelávanie v Európe viac internacionalizovať a zároveň pôsobil ako katalyzátor zlepšenia kvality študijných programov, porovnateľnosti a transparentnosti. 

 

Minulý mesiac ministri školstva EÚ prijali spoločný plán na odstránenie prekážok vzdelávacej mobility a jej podpory pomocou dodatočného financovania a reformy študijných plánov.

 

Ďalšie informácie:

 

MEMO/11/375

 

 

 

PRÍLOHY: 

 

Všetky prílohy sa nachádzajú na adrese: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm. 

 

 

Príloha 1: Časové rady mobility študentov v programe Erasmus v rámci programu v oblasti celoživotného vzdelávania v období 2007/08 až 2009/10 

 

Príloha 2: Časové rady študentov odchádzajúcich do zahraničia v rámci programu Erasmus v období 1987/1988 až 2009/10

 

Príloha 3: Mobilita študentov v programe Erasmus odchádzajúcich do zahraničia a prichádzajúcich zo zahraničia v roku 2009/10 (štúdium a pracovné stáže spolu). Podrobnejšie informácie vrátane osobitných štatistík mobility pri štúdiu a pracovných stážach sú k dispozícii na webovej stránke programu Erasmus. 

 

Príloha 4: Mobilita pedagógov a zamestnancov v programe Erasmus odchádzajúcich do zahraničia a prichádzajúcich zo zahraničia v roku 2009/10 (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov spolu). Podrobnejšie informácie vrátane osobitných štatistík o výučbových pobytoch a odbornej príprave zamestnancov sú k dispozícii na webovej stránke programu Erasmus.

 

Príloha 5: Študenti odchádzajúci do zahraničia v rámci programu Erasmus ako podiel absolventov univerzít v roku 2009

 

Príloha 6: 100 najlepších inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktoré vysielajú študentov 

 

 

 

Viac o programe Erasmus

Fakty a údaje o programe Erasmus  [brožúrka]

 

Štatistiky programu Erasmus 

Odporúčanie Rady o vzdelávacej mobilite

Pracovný dokument útvarov Komisie: nové referenčné hodnoty pre oblasť zamestnateľnosti a mobility vo vzdelávaní

- Andrej KRÁLIK -
07.06.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet