ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Pokuty bez hraníc: Koniec beztrestnosti na európskych cestách

Pokuty bez hraníc: Koniec beztrestnosti na európskych cestách

Povinná výmena registračných údajov o vozidle medzi jednotlivými členskými štátmi už čoskoro umožní postihovanie priestupkov na území celej Únie. Parlament dnes (06.07.) vo svojom hlasovaní odobril návrh smernice, ktorá oprávňuje zahraničné orgány stíhať páchateľov aj v ich domácich členských štátoch, a to na základe posilnenej spolupráce s miestnou políciou.


 

Cieľom novej legislatívy je zvýšiť bezpečnosť na cestách a zabezpečiť rovnosť pred zákonom pre všetkých vodičov v rámci EÚ, a to aj tých, ktorí pochádzajú z iného členského štátu než je ten, na ktorého území priestupok spáchali.

 

"Po viac ako troch rokoch diskusií je táto dohoda veľmi dôležitým krokom k ukončeniu pocitu beztrestnosti niektorých vodičov a k zníženiu obetí na našich cestách," uviedla na margo schválenia návrhu jeho parlamentná spravodajkyňa, poslankyňa Inés Ayala Sender (S&D, ES).

 

Nové pravidlá v kocke

 

Členské štáty budú povinne poskytovať registračné informácie o vozidle, ktoré je podozrivé zo spáchania priestupku na území iného členského štátu. Majiteľovi automobilu bude následne zaslaný list, ktorý bude obsahovať opis priestupku, miesto, dátum a čas jeho spáchania, text vnútroštátneho predpisu, ktorý bol priestupkom porušený, ako aj zodpovedajúcu pokutu. Výška pokuty a spôsob jej platby určí ten členský štát, na ktorého území bol priestupok spáchaný.

 

Výbor EP pre dopravu a cestovný ruch posilnil úroveň ochrany osobných údajov. Orgány členských štátov, na ktorých území sa priestupok stal, budú po ukončení konania povinné vymazať údaje o páchateľovi.

 

Cieľ: Najnebezpečnejšie priestupky

 

Medzi priestupky, ktoré budú prostredníctvom cezhraničnej spolupráce postihované, patrí prekročenie povolenej rýchlosti, riadenie vozidla pod vplyvom drog alebo alkoholu, nepoužitie bezpečnostných pásov, nepovolené použitie mobilných telefónov a iných zariadení počas vedenia vozidla, využitie jazdného pruhu vyhradeného pre autobusy alebo iné špecifické vozidlá, nepoužitie prilby pri jazde na motocykli či prejazd križovatky na červenú.

 

Ďalší postup

 

Po schválení Európskym parlamentom musí smernicu jednohlasne odobriť aj Rada EÚ, aby mohla deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ vstúpiť do platnosti. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na jej transpozíciu do vnútroštátnej legislatívy. Nové pravidlá sa nebudú týkať Írska, Veľkej Británie a Dánska, ktoré sa k nim však môžu pripojiť neskôr.

 

 

- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
06.07.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet