ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Výnimočná žena kraja 2011

Výnimočná žena kraja 2011

Výnimočná žena kraja 2011

Dňa 13.7. 2011 sa v hoteli Grand v Trenčíne uskutočnilo vyhlásenie výsledkov 1. ročníka krajského kola súťaže "Výnimočné ženy Slovenska".


Súťaž vyhlásil a zorganizoval Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti realizovaný Centrom vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Záštitu nad celou súťažou prevzal podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál. Podobne ako v prípade ostatných krajov, aj ten Trenčiansky sa prezentoval inšpiratívnymi a vskutku výnimočnými nominovanými kandidátkami zo všetkých kútov kraja. Tri hlavné ocenenia si tak prevzali PhDr. Ingrid Červeňanová, Janka Truhlíková Prekopová a Mgr. Margita Klabníková, osobitné ocenenie za špeciálny prínos v regióne si prevzala PhDr. Mária Jana Jablonská.

 

Cieľom súťaže vyhlásenej na Medzinárodný deň žien (8. marca) bolo nájsť a morálne oceniť ženy, ktoré vytvárajú niečo výnimočné vo svojej komunite, venujú sa charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, angažujú sa vo verejnom živote a občianskych aktivitách, vynikajú vo svojej profesii v umení či športe. V historicky 1. ročníku súťaže teda bolo v Trenčianskom kraji nominovaných jedenásť výnimočných žien, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach profesného, spoločenského a kultúrneho života. Nominovanými boli PhDr. Mária Jana Jablonská, Mgr. Eva Riečicová, Mgr. Mária Plešková, Mgr. Marta Šujaková, MUDr. Alena Petrová, Bc. Mária Muráriková, Janka Truhlíková Prekopová, Mgr. Zuzana Grachová, PhDr. Ingrid Červeňanová, Mgr. Margita Klabníková a Martina Šerá.

 

Po úvodných slovách Ing. Novomestskej, manažérky Krajského kontaktného miesta v Trenčíne, sa slova ujal podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PhDr. Jozef Božík. Jeho slová vyzdvihujúce výnimočnosť nominovaných žien, ale aj každej jednej ženy, ktorá sa denne vracia z práce, len aby sa vzápätí ujala starostlivosti o deti a ďalších domácich prác, vyzneli ako balzam na duše prítomných žien. PhDr. Božík vyjadril nekončiaci rešpekt a veľkú úctu každej nominovanej, zároveň vyslovil podporu súťaži, ktorej cieľom je mimo iného poukázať na pozitívne príklady úspešných žien a takto motivovať ambície u ostatných.

 

Po predstavení mnohokrát neľahkých osudov nominovaných žien, ich práce a aktivít konzultantkou Krajského kontaktného miesta v Trenčíne, Mgr. A. Mondekovou, sa odovzdávania troch hlavných cien a jedného osobitného ocenenia za špeciálny prínos v regióne opäť ujal PhDr. Jozef Božík. Ocenením doslova prekvapil všetky štyri víťazky. Tie okrem víťazstva v kraji ďalej postúpia do celoslovenského kola, ktoré sa v priebehu septembra uskutoční v  Bratislave. Štyri viťazky Trenčianskeho kraja sa tak postavia do jedného radu s víťazkami ďalších regionálnych kôl.

 

Všetky nominované kandidátky okrem krásnych sponzorských darov obdržali aj čestné uznanie podpísané samotným ministrom práce sociálnych vecí a rodiny, Jozefom Miháľom. A keďže sa hovori, že ku každej žene patrí ruža, PhDr. Božík potešil tohtoročné kandidátky aj takouto krásnou kvetinou. Posledné slová patrili Ing. Novomestskej, ktorá nominovaným poďakovala za odvahu a ochotu zdieľať svoje osudy a výnimočné príbehy so širokou verejnosťou. Podarilo sa im nastaviť vysokú latku do ďalšieho ročníka a tým, ktoré postúpili do celoslovenského kola želáme veľa šťastia. Všetkým nominovaným ešte raz blahoželáme.

- Anna Mondeková -
14.07.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet