ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Európska noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov

Príďte spolu s vedcami odhaliť záhadu vraždy a zalezte si ako Spiderman


Každý milovník Sherlocka Holmesa, Hercula Poirota a Lisbeht Salanderovej vie, že na vyriešenie záhady vraždy je potrebná usilovná detektívna práca. Počas tohtoročnej šiestej európskej noci výskumníkov, ktorá sa uskutoční 23. septembra vo viac než 320 európskych mestách, budú mať tí, ktorí by sa radi stali detektívmi, príležitosť pracovať spolu s forenznými vedcami v Krakove (Poľsko) na rozlúštení detektívky so záhadnou vraždou pomocou testov DNA a vypracovania psychologického profilu. K ďalším pozoruhodným tohtoročným podujatiam patrí prezentácia vedcov z Nikózie (Cyprus), ktorí ukážu, ako možno použitím nanomateriálovej technológie v skutočnom živote liezť po zvislých stenách ako Spiderman. V Ríme budú mať zase návštevníci planetária možnosť rozdúchať malé tornáda, aby pochopili, ako k týmto prírodným fenoménom dochádza. Stovky výskumníkov z rôznych vedeckých disciplín budú prezentovať svoju prácu verejnosti a poukazovať na dôležitosť výskumu a inovácií v našom každodennom živote. Noc výskumníkov je financovaná v rámci programu EÚ „Akcie Marie Curie“, ktorý podporuje mobilitu, odborné vzdelávanie a kariérny rast výskumníkov. Táto iniciatíva pritiahla na podujatia, ktoré sa konali minulý rok, 600 000 návštevníkov.

 

„Noc výskumníkov ponúka vedcom možnosť predstaviť svoju prácu verejnosti a verejnosti možnosť stretnúť sa so svetom vedy. Počas tohto jedného večera sa môže každý stať vedcom. Neviem si predstaviť lepší spôsob, ako nadchnúť mladých ľudí vedou a zaujať ich možnosťou vedeckej kariéry“, uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

 

V mnohých prípadoch budú mať návštevníci podujatí v rámci noci výskumníkov možnosť objavovať výskumné zariadenia, ktoré zvyčajne nie sú prístupné verejnosti, vrátane laboratórií a výskumných centier, používať pod vedením vedcov najnovšie technológie a nástroje, zúčastňovať sa na experimentoch, súťažiach a kvízoch a pozorovať názorné ukážky a simulácie. 

 

Stovky podujatí sa budú konať v celej Európe − pre informácie o ďalších pozoruhodných podujatiach pozri dodatok 1 alebo pre podujatie v tvojej blízkosti klikni sem.

Európska únia, ktorá počas obdobia 2007 − 2013 investuje viac než 50 mld. EUR do výskumu, už dávno oceňuje pridanú hodnotu, ktorú výskum a inovácie spoločnosti a hospodárstvu prinášajú. Komisia nedávno navrhla na obdobie 2014 − 2020 vyčleniť 80 mld. EUR na výskumné projekty, aby podporila vytváranie pracovných miest a zvýšila konkurencieschopnosť Európy.   


Kontext

 

Čo je noc výskumníkov?

 

Noc výskumníkov je jednou z najpopulárnejších iniciatív EÚ zameraná na širokú verejnosť, najmä rodiny, mladých ľudí a tých, ktorí sa sami nepokladajú za milovníkov vedy. Úmyslom je stretnúť sa s vedou zábavným spôsobom. 

 

EÚ investovala od roku 2005 na podporu noci výskumníkov 16,5 mil. EUR. Podujatia prilákali počas 5 rokov 1,5 mil. návštevníkov a prostredníctvom informačných kampaní oslovili ďalšie milióny ľudí. EÚ prispela na noc výskumníkov v roku 2010, počas ktorej sa podujatí spojených s výskumom zúčastnilo 600 000 ľudí, sumou 4 mil. EUR a poskytne podobnú sumu aj tento rok.

 

Aké je prepojenie s vedou? 

 

Medzi rokmi 2007 a 2013 vynaložila EÚ prostredníctvom siedmeho rámcového výskumného programu (FP7) na výskum viac než 50 mld. EUR. Z toho je 4,7 mld. EUR určených na program „Akcie Marie Curie“ a 309 mil. EUR pre Európsky inovačný a technologický inštitút. V roku 2012 vyčlení Európska únia na podporu výskumu 7 mld. EUR.

 

V rámci stratégie Európa 2020 sa členské štáty zaviazali vynaložiť do roku 2020 na výskum 3 % svojho HDP (1 % z verejného financovania a 2 % z investícií do podnikania). Ďalšie zvýšenia budú potrebné, ak chce EÚ splniť tento cieľ, čo by viedlo k vytvoreniu až 3,7 mil. pracovných miest a k zvýšeniu ročného HDP o takmer 800 mld. EUR.

 

Koľko prostriedkov vynaloží Európa na výskum v budúcich rokoch?

 

Ako súčasť stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť bude Európa aj naďalej viac investovať do výskumu. Na ďalšie finančné obdobie (2014 − 2020) Komisia navrhuje 46 % zvýšenie výdavkov až do sumy 80 mld. EUR v porovnaní so sumou 55 mld. EUR na obdobie 2007 − 2013. V rámci tohto návrhu sa podiel výskumu a inovácií v rozpočte EÚ zvýši na približne 8,5 % v porovnaní so 6,7 % v roku 2013.

 

Neskôr v tomto roku Európska komisia predloží podrobnejšie návrhy svojho nového výskumného a inovačného programu „Horizont 2020“, ktorý bude zahŕňať „Akcie Marie Curie“ a Európsky inovačný a technologický inštitút.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke Marie Curie a na portáli účastníkov:

 

http://ec.europa.eu/mariecurieactions

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


 

Dodatok 1 − Niektoré z pozoruhodných podujatí

 

Londýn (Spojené kráľovstvo)

 

V prírodopisnom múzeu sa uskutoční fiktívna vražda. Výskumníci a verejnosť navštevujúca toto podujatie budú na mieste trestného činu zbierať dôkazy a zúčastňovať sa vedeckého cvičenia podobného tomu, ktoré forenzní vedci vykonávajú každý deň. Odtlačky prstov a iné identifikačné techniky pomôžu vyriešiť vraždu.

 

Rím (Taliansko)

 

Dvojmetrový valcovitý stroj vytvorený špeciálne pre noc výskumníkov umožní návštevníkom planetária vytvoriť malé tornáda, aby pochopili, ako k týmto a iným prírodným fenoménom dochádza. Ďalej bude prezentovaná DNA analýza podobná analýze pri skutočných policajných vyšetrovaniach.

 

Brest (Francúzsko)

 

Akvárium v Breste bude miestom policajného vyšetrovania údajného únosu zvieraťa. Návštevníci budú pomáhať úradu pre vedecké vyšetrovanie vyriešiť záhadu. Budú pracovať na základe dôkazov a budú môcť ovládať zložité vedecké zariadenie. Na tomto podujatí sa bude podieľať 80 výskumníkov.

 

Hamburg (Nemecko)

 

Noc výskumníkov v Hamburgu bude vyzývať k akciám zameraným proti zmene klímy. Bude tu pavilón z recyklovaného dreva zriadený radnicou a pomocou pôsobivých audiovizuálnych efektov budú vedci prezentovať futuristické scenáre založené na najnovších údajoch o zmene klímy.

 

Krakov (Poľsko)

 

Milovníci zamotaných detektívok budú mať možnosť stať sa nebojácnymi detektívmi. Vedci z inštitútu forenzného výskumu budú predvádzať identifikáciu odtlačkov prstov, DNA testy a analýzu v súvislosti so zraneniami a poškodením kostí spôsobenými strelnými zbraňami. Čo sa sprvoti bude zdať samovraždou, sa ukáže byť vraždou!

 

Brusel (Belgicko)

 

Návštevníci múzea výtvarných umení budú môcť sledovať svoje obľúbené vedecko-fantastické filmy na trojdimenzionálnej obrazovke. Obdivovatelia Gauguina budú môcť rozjímať nad Portrétom Suzanny Bambridge a vďaka najnovším technikám digitálneho zobrazovania pochopiť, ako experti reštaurujú umelecké diela.

 

Nikózia (Cyprus)

 

Výskumníci budú vysvetľovať vedecký základ Spidermanovej protigravitačnej sily, ako aj silu iných populárnych superhrdinov.

- Ingrid Ludviková -
23.09.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet