ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Otvorenie poradenského centra pre otázky práva EÚ

Otvorenie poradenského centra pre otázky práva EÚ

S cieľom zvýšiť povedomie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z práva Európskej únie Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku dnes otvorilo pre občanov a organizácie poradenské centrum Eurolegis.


Slovenskí občania a organizácie môžu od začiatku októbra 2011 využívať bezplatné právne poradenstvo Eurolegis. Jeho cieľom je poskytnúť rýchly prístup k informáciám o práve Európskej únie a jeho uplatňovaní na Slovensku.

 

Som rada, že naši občania budú mať možnosť obrátiť sa na centrum právnej pomoci Eurolegis a získať tak právne poradenstvo v oblasti práva Európskej únie. Eurolegis môže pomôcť občanom v konkrétnych životných situáciách ako je štúdium, práca, či podnikanie v Európskej únii. Som presvedčená, že centrum zároveň prispeje k zvýšeniu povedomia o právach a povinnostiach, ktoré pre občanov vyplývajú z legislatívy EÚ", uviedla Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

 

Úlohou centra právnej pomoci Eurolegis je aj navrhnúť riešenie problémov v komunikácií s inštitúciami Európskej únie a národnými orgánmi v prípadoch, ktoré spadajú do pôsobnosti EÚ.

 

Právne poradenstvo Eurolegis je určené širokej verejnosti, je bezplatné a nie je pri ňom nevyhnutné preukazovať stav hmotnej núdze,” priblížila Andrea Elscheková-Matisová.

 

Občania a organizácie sa môžu s právnymi otázkami obrátiť na Eurolegis buď e-mailom na adrese eurolegis@europa.sk alebo si môžu na telefónom čísle 02 / 54 43 17 18 dohodnúť osobné stretnutie v Európskom informačnom centre, ktoré sa nachádza na Palisádach 29 v Bratislave.

- Andrej KRÁLIK -
06.10.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet