ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Efektívnejší a bezpečnejší vízový systém v prevádzke

Efektívnejší a bezpečnejší vízový systém v prevádzke

O 8 hodine ráno stredoeurópskeho času bol uvedený do prevádzky vízový informačný systém (VIS). Žiadosti o udelenie víz budú odteraz spracovávané rýchlejšie vďaka používaniu biometrických prvkov (odtlačkov prstov a digitálnej snímky tváre), čo uľahčí identifikáciu držiteľa víza a pomôže predchádzať krádežiam totožnosti.


Tento nový systém umožní rýchlu a efektívnu výmenu dát o krátkodobých vízach medzi krajinami patriacimi do schengenského priestoru. Systém VIS takisto posilní integritu systému a dôveru členských štátov. Prvými konzulárnymi zastupiteľstvami, ktoré budú pripojené k systému, sú konzulárne zastupiteľstvá v severnej Afrike (Alžírsko, Egypt, Líbya, Mauritánia, Maroko a Tunisko).

 

Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti, uviedla: „Odteraz budú môcť cudzinci, ktorí budú chcieť navštíviť EÚ, profitovať z jasnejších, precíznejších, transparentnejších a spravodlivejších pravidiel pre podávanie žiadostí o víza. Nový systém umožní takisto efektívnejšie a bezpečnejšie vydávanie víz a ich overovanie. Je to veľký krok na ceste k zlepšeniu spoločnej vízovej politiky EÚ.“

Súvislosti


Nový a technologicky pokročilý systém

 

V súčasnosti vydáva 25 štátov patriacich do schengenského priestoru každoročne asi 13 miliónov schengenských víz a je pravdepodobné, že sa ich počet v budúcnosti ešte zvýši. Súčasný systém vydávania, monitorovania a overovania víz nie je uspôsobený na takýto veľký počet víz. Nie je vždy jednoduché predchádzať podvodom a zneužívaniu a konanie o udelenie víza môže byť pre tých, ktorí legitímne žiadajú o krátkodobé vízum pre cestovanie v rámci EÚ, zložitý. 

 

Nový a technologicky vyspelý vízový informačný systém (VIS) pomáha zvládať tieto zmeny prostredníctvom zavedenia digitálnej snímky tváre a odtlačkov prstov. Systém VIS nielenže urýchli spracovávanie žiadostí o víza, ale zefektívni aj kontroly na vonkajších hraniciach a zlepší celkovú bezpečnosť hraníc.

 

Vďaka novému systému bude na overenie skutočnej totožnosti držiteľa víza potrebné vykonať len niekoľko klikov na počítači, čím sa zabráni podvodnému zneužívaniu víz. Žiadosti o víza budú súčasne spracovávané oveľa rýchlejšie.

 

Orgány udeľujúce víza vo všetkých štátoch patriacich do schengenského priestoru budú môcť konzultovať databázu systému VIS napríklad v situáciách, ak o vízum žiada osoba, ktorá oň žiadala už v minulosti. Systém VIS bude obsahovať všetky žiadosti o schengenské víza a všetky následné rozhodnutia prijaté orgánmi vydávajúcimi víza. To umožní žiadateľom získať nové víza rýchlejšie a jednoduchšie, pretože orgány budú schopné overiť si v záznamoch bezproblémovosť a spoľahlivosť žiadateľa.

 

Systém VIS nezačne fungovať na všetkých konzulátoch štátov patriacich do schengenského priestoru súčasne. Bude sprevádzkovaný postupne po regiónoch. Po severoafrickom regióne bude onedlho nasledovať Blízky východ (Izrael, Jordánsko, Libanon a Sýria) a oblasť Perzského zálivu (Afganistan, Bahrajn, Irán, Irak, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Jemen) Všetky konzulárne zastupiteľstvá štátov patriacich do schengenského priestoru by mali byť k VIS pripojené do dvoch rokov.

 

Rýchle, spravodlivé a bezpečné konanie o udelení víza

 

Postup snímania odtlačkov prstov je jednoduchý, rýchly a diskrétny. Žiadateľ bude musieť iba položiť svoje prsty na plochu digitálneho skenera. Ak žiadateľ podá v nasledujúcich piatich rokoch ďalšie žiadosti o vízum, nebudú mu znovu odoberané odtlačky prstov, ale budú skopírované z predchádzajúcej žiadosti v systéme VIS. Odtlačky prstov budú po piatich rokoch vymazané.

 

Na vonkajšej hranici potom pohraničná stráž overí totožnosť držiteľa víza a skontroluje pravosť víza v systéme VIS. Tento postup pomôže zabrániť riziku krádeže víza (situácii, keď sa nejaká osoba pokúsi použiť vízum niekoho iného) umožnením rýchleho a bezpečného overovania biometrických prvkov. Konanie o udelenie víza bude zároveň rýchlejšie pre bona fide žiadateľov, ktorí predstavujú drvivú väčšinu cestujúcich.

 

Systém VIS bol založený na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES a nariadenia (ES) č. 767/2008.

 

Ďalšie informácie

 

Pozri MEMO/11/682

 

Audiovizuálny materiál:

 

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoBySearch.cfm?keyword=019658&search=smp&sitelang=en

 

Viac informácií o systéme VIS nájdete tu:

 

Odkaz na novú webovú stránku systému VIS

 

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

 

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

- Andrej KRÁLIK -
11.10.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet