ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Európske dobrovolnícke turné 2011

Európske dobrovolnícke turné 2011

Oficiálne otvorenie podujatia „Európske dobrovolnícke turné (EDT) 2011“ sa uskutocní v Bratislave pod záštitou Milana Ftácnika, primátora Bratislavy. Oslava dobrovolníkov celého Slovenska bude oficiálne otvorená o 10.00 h v priestoroch dvorany Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP 33.


Slovensko je v poradí dvadsiatou piatou krajinou EÚ, ktorá organizuje velkú oslavu dobrovolníkov a
dobrovolníckych organizácií. Pri príležitosti Európskeho roka dobrovolníctva 2011 sa bude pocas piatich dní (15. –
19. novembra) denne v case medzi 10.00 – 18.00 h na ploche 400 m2 prezentovat 30 neziskových organizácií a
obcianskych združení. Záujemcovia tu môžu nájst informácie o možnostiach zapojit sa do dobrovolníctva a o
nových dobrovolníckych projektoch. Podujatie je urcené širokej verejnosti každého veku.

Hlavnými témami EDT 2011 sú:

•    prezentácia dobrovolníckych projektov – príkladov dobrej praxe;
•    výsledky výskumu o dobrovolníctve na Slovensku;
•    podpora neformálnych skupín a mladé neziskové aktivity;
•    zákon o dobrovolníctve;
•    Európska dobrovolnícka služba (EDS);
•    hry a zábava pre malých i velkých;
•    firemné dobrovolníctvo;
•    dobrovolníci v oblasti zdravotníctva a pomoci zdravotne postihnutým a chorým ludom.

Celý program EDT 2011 sa nachádza na internetových stránkach www.iuventa.sk alebo
http://erd.dobrovolnictvo.sk.
Cielom EDT 2011 je vyjadrit uznanie úsiliu dobrovolníkov na Slovensku o zlepšenie života v našej spolocnosti,
informovat verejnost o dobrovolníctve a povzbudit obyvatelov Slovenska k zapájaniu sa do dobrovolníctva ako
formy obcianskej angažovanosti v kontexte EÚ.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. IUVENTA ako národný koordinacný orgán implementuje Európsky rok dobrovolníctva 2011
na Slovensku. Súcastou ERD 2011 na Slovensku je aj podujatie Európske dobrovolnícke turné 2011, ktoré
podporujú aj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Informacná kancelária Európskeho parlamentu,
Informacné centrum Úradu vlády SR.

- Mareike Oetting -
15.11.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet