ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Sťahujete sa do EÚ? Dobré rady sú teraz na dosah – stačí kliknúť myšou

Sťahujete sa do EÚ? Dobré rady sú teraz na dosah – stačí kliknúť myšou

Kam sa máte obrátiť so žiadosťou o vydanie nemeckého pracovného povolenia? Potrebuje občan Indie povolenie na pobyt, keď chce študovať v Španielsku? A ak vás vykorisťujú pri práci, kto vám poskytne pomoc?


Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová dnes predstavila „portál EÚ pre prisťahovalectvo“ – webovú lokalitu s praktickými informáciami pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa chcú presťahovať do EÚ. Táto lokalita (ec.europa.eu/immigration) je zameraná aj na migrantov, ktorí už žijú v EÚ a chcú sa presťahovať z jedného členského štátu do druhého. Jej obsahom sú konkrétne informácie pre všetky jednotlivé kategórie migrantov o postupoch, ktoré sa v prípade migrácie uplatňujú vo všetkých 27 členských štátoch.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová uviedla: „Mnohí ľudia, ktorí uvažujú o presťahovaní sa do Európskej únie, nevedia o tom, aké sú tu možnosti, o tom, ako požiadať o povolenie na pobyt, ba ani o rizikách spojených s nelegálnou migráciou. A migranti, ktorí už v EÚ sú, nie vždy poznajú svoje práva. Musíme im teda poskytnúť kvalitné a ľahko dostupné informácie o týchto mnohokrát dosť komplikovaných postupoch.“

 

Kontext

 

„Portál EÚ pre prisťahovalectvo“ je lokalitou prvotného kontaktu, kde možno získať aktuálne a praktické informácie o postupoch a politikách uplatňovaných v prípade migrácie na celoeurópskej aj vnútroštátnej úrovni. Pracovníci, vedci, študenti, ako aj osoby, ktoré sa chcú prisťahovať do EÚ na účely zlúčenia rodiny, na tomto portáli nájdu informácie, ktoré sú prispôsobené ich potrebám, o členskom štáte, ktorý by mal byť cieľom ich cesty. Portál zároveň obsahuje priame odkazy na webové stránky vnútroštátnych orgánov zodpovedných za oblasť prisťahovalectva. Používatelia tu tiež nájdu jednoducho podané a praktické informácie o svojich právach, ako aj o tom, či na cestu do EÚ potrebujú vízum.

 

Tento „portál EÚ pre prisťahovalectvo“ takisto obsahuje vysvetľujúce informácie o tom, ako sa na územie EÚ vstupuje legálne, pričom sa tam takisto opisujú riziká spojené s nelegálnou migráciou, kam patrí napríklad obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo. Migranti aj potenciálni migranti na tejto webovej lokalite nájdu kontaktné údaje veľkého množstva vládnych aj mimovládnych organizácií, ktoré im môžu poskytnúť pomoc. Dôkladné informácie, ktoré tvoria obsah tohto portálu, môžu byť užitočné aj pre organizácie poskytujúce podporu migrantom, ako aj pre orgány pôsobiace v oblasti prisťahovalectva či úrady práce, resp. akademické kruhy.

 

„Portál EÚ pre prisťahovalectvo“ je v anglickom a francúzskom jazyku prístupný na adrese: http://ec.europa.eu/immigration/.


Pripravuje sa verzia tohto portálu aj v arabskom a španielskom jazyku, rovnako ako aj jeho ďalšie vylepšenia z pohľadu jeho prístupnosti prostredníctvom viacerých technických platforiem.

 

Európska komisia v rámci konštrukcie tohto portálu uskutočnila široké konzultácie, do ktorých sa zapojili organizácie poskytujúce podporu migrantom, odborové organizácie, združenia zamestnávateľov a náboženské združenia z krajín, ktoré sú krajinami pôvodu, tranzitu, či cieľovými krajinami migrantov. Tieto konzultácie sa uskutočnili v Belgicku, Českej republike, vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a v Mali.

 

V Európskej únii žije 20,1 milióna cudzích štátnych príslušníkov, čo predstavuje 4 % z celkového počtu obyvateľov EÚ.

 

V roku 2010 vydali členské štáty EÚ zúčastňujúce sa na schengenskej spolupráci viac než 11 miliónov víz.

 

Podľa odhadov sa každoročne stáva obeťami prevádzačstva smerom do EÚ alebo v rámci EÚ nej niekoľko stoviek tisíc ľudí.

 

Ďalšie informácie:

 

„Portál EÚ pre prisťahovalectvo“

 

http://ec.europa.eu/immigration

 

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

 

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

- Natália Podkonická -
18.11.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet