ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Jednou ze základních vět kulturní antropologie je fakt, že každá společnost si vytváří svou vlastní skutečnost. Dokonce i fakta, tyto domněle prokázané skutečnosti, o než se s důvěrou opíráme, ukazují se být KULTURNÍ KONSTRUKCÍ SKUTEČNOSTI, představou, májou neboli iluzí, jak říkají Indové.


Pohled do historie vědy nám tuto skutečnost dokáže nade vši pochybnost: Dnešní zjištění jsou zítra posuzována jako omyly. Stavba naší dnešní reality je – jak by řekli australští domorodci – SNEM, který se materializoval; je zvěcnělou, zhuštěnou, materializovanou myšlenkou, kterou si kdysi pomysleli staří Germáni. 
Ve svých snech, prostřednictvím svých přání, myšlenek, rozhodnutí, skrze své oběti a svým úsilím vytváříme skutečnost, kterou prožíváme. Duševní nebo fyzické jednání (podle Sanskrtu KARMA = čin) se stává příčinou našeho osudu. Materialistický a experimentálně-vědecký světový názor, který vytváří absolutní skutečnost moderního občana, také není konec konců ničím jiným než vysněnou skutečností. Je kolektivním snem, je to Spell, prokletí dnešní civilizace. Je to nesnášenlivý sen, který si činí nároky na jedinou a absolutní platnost. 
Sen je nejprve něčím duchovním. Teprve když se společnost chopí tohoto snu, když jej prožívá a když jej uskutečňuje, tehdy teprve získá kostru, maso a krev, pak se materializuje a tehdy začíná být konkrétní. Existují sny, jež – když se uskuteční – mohou nám zpříjemnit život, učinit jej krásnějším, příjemnějším a šťastnějším. Existují však také sny, které při svém prožívání působí destruktivně a přinášejí neštěstí a utrpení. 
Zdá se, že sen moderní materialistické a technokratické společnosti nepřináší žádný dobrý SPELL, neboť za sebou při své realizaci zanechává mnoho zkázy a utrpení: rostliny a živočichové vymírají a navždy opouštějí Zemi; kultury malých tradičních kmenů a národů jsou likvidovány; jazyky, z nichž každý obsahuje jedinečný a cenný pohled na svět, postupně mizejí. 

 -úryvok z knihy-
- Wolf-Dieter Storl - Šamanské techniky a rituály -
01.01.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet