ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Novomeščina - A

Novomeščina - A

Novomeščina - A

Volakedy začátkom tohto storočá som sy z lokálpatriotyckého popudu urobyl Slovensko-Novomeský slovnýk. Potom sa my volákym nedopatreným udjalo zmazanje elektronyckého djela. Vzkypel ve mne hnev a už nykdy som sa k tomu nevrátyl. Teraz po desátych rokoch tomu dám šancu na znovazrodenje.


Abecedný – abeceńý
* ve slovách de sa v Slovenčine vyskytuje „dn“, Novomeščina prehĺta "d"
* vznyká jakésy zdvojené „nn“ alebo skór dlhé „ń“

Adresovať – adresuvat
* v neurčitku slovjes sa pýsmeno „o“ mený na „u“
* na koncy neurčitku je tvrdé „t“

Afektovaný – afektuvaný
*pry odvodených prýdavných menách od slovjes sa pýsmeno „o“ mený na „u“, tak jako v neurčitku
* domnjevam sa, že „u“ zneje tvrdšé jako „o“ a preto dochádza k tejto morfologyckej zmene

Agresia – agresyja
* v Novomeščine sa dvojhlásky „ia, ie, iu“ menja na „ja, je, ju“
* je to z toho dvovodu, aby nebol čitatel zvádzaný k zmakčovanju spoluhlások pred týmyto dvojhláskamy (napr. „menia“ => „menja“)

Aký – jaký
* používanje „j“ pred tento typ opytuvacých slovjes pramený z Moravčiny, kerá je zápańe za kopečkom

Akože – jakože
* vyd. predošlé slovo

Áno – nó
* skracuvanje slov

Aspoň – aspon
* nepoužívanje makkých spoluhlások (výnymkou sú „ž“, „š“ a „č“)

- Šarmi -
15.01.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet