ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Predsedom Európskeho parlamentu sa stal Martin Schulz

Predsedom Európskeho parlamentu sa stal Martin Schulz

Predsedom Európskeho parlamentu sa stal Martin Schulz

Europoslanci zvolili Martina Schulza za nového predsedu Európskeho parlamentu. Za jeho zvolenie sa vyslovilo 387 zo 670 hlasujúcich europoslancov. Tento 56-ročný nemecký sociálny demokrat povedie Európsky parlament nasledujúcich dva a pol roka, t.j. do nasledujúceho legislatívneho obdobia, začínajúceho v júli 2014.


Martin Schulz (S&D, DE) nahradí vo funkcii doterajšieho predsedu EP Jerzyho Buzeka (EPP, PL).

 

"Tento parlament je miestom, kde zastupujeme záujmy ľudí"

 

Vo svojom prvom predsedníckom prejave k poslancom EP, zasadajúcim v Štrasburgu, hneď po zvolení uviedol: "Musí nám byť jasné, že ľudia v Európe nemajú čas na diskusie v inštitúciách, pretože ich oveľa viac zamestnáva budúcnosť ich detí, práca, dôchodky, (...).Tento Parlament je miestom, kde zastupujeme záujmy ľudí".

 

Predseda Schulz tiež varoval, že "po prvýkrát od založenia Európskej únie sa jej zlyhanie stáva realistickým scenárom" a dodal, že "naše záujmy už nemožno oddeľovať od záujmov našich susedov". Dôležité je podľa jeho slov "uvedomenie si toho, že EÚ nie je hrou s nulovým súčtom, v ktorom musí jeden prehrať, aby niekto iný mohol zvíťaziť. Je to presne naopak: Buď všetci prehráme, alebo všetci zvíťazíme. Základným pravidlom je metóda Spoločenstva, ktorá nie je odborným výrazom, ale duchom Európskej únie!"

 

V uplynulých dvoch rokoch znamenali podľa neho samity hláv štátov a vlád členských krajín to, že "úloha zástupcov ľudí Európy sa v podstate zredukovala na potvrdzovanie dohôd uzatváraných medzi členskými krajinami za zatvorenými dverami počas ich bruselských stretnutí - Európsky parlament sa však nebude nečinne prizerať, ako takéto postupy pokračujú", zdôraznil a dodal, že "medzivládna dohoda o novej fiškálnej únii bude prvým testom".

 

"Ktokoľvek porušuje hodnoty stanovené v našej charte základných práv, musí počítať s naším odporom. Je to naša povinnosť ako poslancov Európskeho parlamentu", uviedol a pripomenul prítomnosť maďarského premiéra Viktora Orbána na zajtrajšom zasadnutí pléna EP, počas ktorého sa má hovoriť o kontroverzných ustanoveniach maďarskej ústavy.

 

Celý prejav novozvoleného predsedu EP je dostupný prostredníctvom nižšie uvedeného internetového odkazu.

 
 Úplný výsledok hlasovania o novom predsedovi Európskeho parlamentu
 
Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je na zvolenie predsedu potrebné získanie absolútnej väčšiny platných odovzdaných hlasov, teda 50% plus jeden hlas. Prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky sa nezapočítavajú do výpočtu potrebnej väčšiny.
 

 Výsledok v prvom hlasovaní:

 
Počet odovzdaných hlasov:                    699
Prázdne alebo neplatné hlasy:                 29
Platné hlasy:                                        670

Potrebná absolútna väčšina:                  336

 Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:
 
Martin Schulz (S&D, DE)                       387 - zvolený za predsedu Európskeho parlamentu
Nirj Deva (ECR, UK):                             142
Diana Wallis (ALDE, UK):                      141


Úplný prejav novozvoleného predsedu EP (písomná forma, SK verzia)

 

http://www.rfrbos.ep.parl.union.eu/eplive/expert/multimedia_page/008-135498-901-20120117MLT35497-pdf-2012/ipp_20120117MLT35497EN.htm


Audiozáznam prejavu novozvoleného predsedu EP
 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/AssetDetail.aspx?g=4d3a5502-a2af-4b59-8c4b-61fd569d3651


Portrét nového predsedu EP: Kto je Martin Schulz?
 

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/content/20120113STO35289/html/Portr%C3%A9t-nov%C3%A9ho-predsedu-EP-Kto-je-Martin-Schulz

 
Všetko o voľbe predsedníctva EP
 

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/content/20120113STO35288/html/V%C5%A1etko-%C4%8Do-potrebujete-vedie%C5%A5-o-vo%C4%BEbe-predsedn%C3%ADctva-EP

 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, 7.volebné obdobie
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20120110+TOC+DOC+XML+V0//SK

- Zuzana REPKOVÁ -
17.01.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet