ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Iniciační obřad – zkouška dospělosti

Iniciační obřad – zkouška dospělosti

Iniciační obřad – zkouška dospělosti

V dnešní západní společnosti se již nekonají zasvěcení či iniciace jejích mladých členů, které by konfrontovaly dorůstající generaci se strážci prahu a dovolily jim nahlédnout na druhou stranu reality. V moderní městské společnosti jsou podobné nespoutané archaické rituály naprosto nemyslitelné; také již neakceptujeme jejich metafyzické pozadí.


Po vlastnostech jako je vytrvalost, houževnatost, schopnost snášet bolest a utrpení a podobných není již dnes tak velká poptávka. Církevní biřmování, maturitní zkoušky na střední škole nebo státní zkoušky na vysoké škole nebo přijímač ve vojenské službě jsou jen slabými dozvuky původních iniciačních rituálů mládeže. Tak se stalo, že ve dnešním západním světě nejsou mnozí lidé vůbec konfrontováni se svou vlastní hloubkou, setrvávají takříkajíc ve stavu „věčných huberťáků“.
Co se týče výživy duše, musí se spokojit s virtuální náhražkou, s Harrym Potterem, s Pánem prstenů, s literaturou fantasy a science fiction, a s další podřadnou duševní potravou nebo si pomáhat alkoholem, který jim ničí játra a který kdysi dokázal zničit i Indiány. Mnozí mladí lidé se mezitím pokoušejí zasvěcovat sami a zjišťovat své hranice a hranice skutečného bytí v procesu reality testing.
Tyto autoiniciační pokusy přijímají nejrůznější podobu:
* pití až do mrtva (dosažení stavu komatu nadměrným požíváním alkoholu
* extrémní sporty, při nichž jejich tělo začne vylučovat nadměrné množství adrenalinu – seskok na gumovém laně bungee-jumping, extrémní závody drag racing, volné lezení po skalách free climbing, volné lyžování neupraveným terénem off-course ski, extrémní jízda na vnější karosérií vlaku train spotting apod.
* užívání psychoaktivních látek, měnících stav vědomí a uvolňujících člověka od monotónní šedi všedního života, například extasy (MDMA, fenyletylamin), speed, acid a dalších, které jsou snadno k dostání v nočních tanečních klubech
* navíc mladí lidé experimentují i s některými šamanskými drogami – s houbami, s mezkalinem, ayahuascou, kanabisem apod.
To však není tak úplně bez problémů. Často tím vyplavou na povrch latentní psychické poruchy, aniž by bili po ruce s radou a moudrou pomocí zkušení starší, tak jak tomu bývalo zvykem u přírodních národů. A i kdyby byli tito moudření spirituální průvodci k dispozici, jejich působení by bylo v naší společnosti značně problematické, protože požívání uvedených látek je vesměs ilegální, tabu a jejich držení je trestné. Hledání smyslu života se tak stává kriminalistickým případem.
Nesmyslné požívání entheogenních posvátných rostlin má navíc i komerční aspekt. Mafiánské organizace, operující po celém světě, se nezabývají náboženským ani terapeutickým potenciálem těchto substancí, zajímá je pouze chladná kalkulace zisku. Ilegalita dokáže vyšroubovat zisk do astronomických výšin – o tom se Američané dostatečně přesvědčili v období prohibice. Návyk přináší zisk. Tato náruživost se pak také může projevit zoufalým hledáním občerstvujících spirituálních zdrojů.
Z kulturně-antropologického pohledu je asi sotva možno nalézt nové smysluplné iniciace pro mladé lidi, jako se o to pokoušejí některé skupiny hnutí new-age v sebepoznávacích kroužcích, na víkendových seminářích s bubnováním nebo jak se o to pokoušejí některé sekty. Podobná zasvěcení totiž musí být přijata celou společností jako vnitřní součást jejího světového názoru. Čas snů nelze znovu nalézt tak snadno. Ale kdo ví, možná že si nás snový čas opět najde sám …

- Wolf-Dieter Storl - Šamanské techniky a rituály -
08.02.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet