ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Oprava faktov o útulku Nádej

Oprava faktov o útulku Nádej

Oprava faktov o útulku Nádej

Keď som si prečítal článok v Trenčianskych novinách, neveril som vlastným očiam. Toľko dezinformácií, že som skoro z nôh padol.


Že si použila autorka druhé meno predsedníčky Regionálneho centra Slobody Zvierat v Novom Meste nad Váhom (väčšina ju pozná ako Barboru a nie Oľgu) by som za tak hrozne nepovažoval.
„Dúfam, že budeme v septembri fungovať“
Prečo sa reálne nevedia predstavitelia spomínanej organizácie pozrieť na stav v akom sa tento projekt nachádza? S týmto výrokom prišiel prvý Peťo Nováčik v niektorom z jarných čísel Trenčianskych novín. Tentoraz vytvorila rovnako nereálnu prognózu Barbora Áčová – „Verím však, že do zimy to už stihneme“.
„Od minulého týždňa sme začali opäť pracovať.“
(Barbora má na mysli verejnoprospešné práce) Keď sme na začiatku projektu výstavby útulku financovanom z Konta Orange zisťovali stupeň vybudovania, nevyzeralo to, akoby sa intenzívne pracovalo. Nie je to určite vina len verejnoprospešných pracovníkov, ale aj vina toho, že výstavbu nikto nekoordinuje.
Informácia „Od apríla vybudovali koterec“, tiež nie je pravdivá.
Išlo o koterec pozváraný z karirohoží (materiálu nachystaného na betónovanie). Občianske združenie Genius loci, ktoré prebralo záštitu nad dobudovaním útulku Nádej, muselo tento materiál rozpíliť a nachystať na použitie. Pod kotercom sa nachádzali ďalšie zásoby – sypký stavebný materiál (šutolina).
Celý koterec spáchal jeden verejnoprospešný pracovník, ktorý miesto potrebných prác, vytvoril bývanie pre svojho psa.
„Mesto nám nevychádza v ústrety, ...“
Primátor Nového Mesta nad Váhom prisľúbil, že v prípade sprevádzkovania tohto zariadenia bude mesto poskytovať 100 000,- Sk ročne zo svojho rozpočtu. Na stredajšom stretnutí o. z. Genius loci s primátorom Jozefom Trstenským sa táto suma potvrdila. Bude zahrnutá v rozpočte na rok 2006, ktorý zastupiteľstvo schváli v decembri. Okrem toho sme dohodli spoluprácu na úprave terénu s Technickými službami mesta.

Touto reakciou nechcem útočiť na Slobodu zvierat, ale je to najdostupnejší spôsob, akým môžem reagovať. Skôr som sklamaný z Trenčianskych novín, ktoré podľa slov predsedničky SZ robili rozhovor na jar a článok vydali teraz v októbri.

PS: Pod vedením občianskeho združenia Genius loci by sa malo preinvestovať do konca roka 50 000,- Sk od SPP. Postaví sa za to 5 kotercov, čo však neznamená, že v decembri bude útulok funkčný. Konečné sprevádzkovanie je naplánované do konca mája 2006, kedy sa skončí projekt financovaný z Konta Orange. Ten predstavuje investíciu vo výške 70 000,-. Na jar bude teda útulok otvorený s 13-timi kotercami.
- Tomáš Šarman, občianske združenie Genius loci -
09.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet