ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Novomeščina – C

Novomeščina – C

Novomeščina – C

Záklańé pravyĺo Novomeščiny je „pýš jak očuješ“. Do teraz som ho nedósleńe uplatnuval pri pýsaný „y“ a „i“. Neska tomu robým konec a „i“ bude iba po makkých spoluhláskach „š, č, ž“. Makké iba vtedy, ked sa číta makko. A žáńe vybrané slová.


Toto pravyĺo scem aplykuvat aj v predošlých článkoch „Novomešina – A“ a „Novomeščina – B“, de sa vyskytuvaly slová jako napr. „medzi, zebrali, si, urobil“, keré budú od čul iba "medzy, zebraly, sy, urobyl".

Cedidlo – cedyĺo

Ceduľka – cedulka


Celistvosť – celystvost

Cencúľ – cencúl


Cenník – ceńýk


Cennosti – ceńosty


Ceriť – ceryt


Cesnak – cesnek

-    moravský vplyv

Cestička – cestyčka


Cestovanie – cestuvanje


Cestovateľ – cestuvatel


Cibuľa – cybula


Ciferník – cyfernýk


Cintorín – cynter

-    výraznejšá zmena oproty Slovenčine

Citovať – cytuvat


Civieť – cyvet


Ctihodný – ctyhońý


Cudzopasník – cudzopasnýk


Cukornička – cukornyčka


Cukrík – cukrýk


Cumeľ - cumel

- Šarmi -
21.02.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet