ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Uplynulý týždeň v útulku

Uplynulý týždeň v útulku

Uplynulý týždeň v útulku

Minulotýždňové práce na výstavbe útulku Nádej v Novom Meste nad Váhom boli rozdelené na 2 etapy. Prvou bolo štvrtkové betónovanie a druhou pracovná nedeľa. Pokračovanie je naplánované na 16. októbra 14:00 (opäť pracovná nedeľa).


Hlavnými aktérmi betónovania boli dvaja verejnoprospešní pracovníci (obr. 1). Potom sa k ním pridal Jeleň (obr. 2 a 3) a nakoniec aj Zepo (obr. 4). V každom prípade gro práce spravili chlapi poslaní úradom práce.
Štvrtok sa pokračovalo vo výkope odpadových kanálov (obr. 5). Bol to deň, keď sme sa členovia Genius loci stretli prvý krát so psom dlhodobo neprítomného bývalého verejnoprospešného pracovníka. To ešte netušili, že v nedeľu ho nájdu naďalej na pôde útulku hladného ako vlk. Všetko zachránil Tondo, ktorý prišiel na nedeľnú brigádu s kompletným menu – ryža, kosti, mäso, ... (obr. 6).
Druhá etapa minulého týždňa bola venovaná opätovnému získaniu stavebného materiálu. Koterec zhotovený z karirohoží (obr. 7) musel byť rozobratý (obr. 8 a 9) a rozpílený (obr. 10 a 11 – na obrázkoch P3). Pod kotercom sa našla chýbajúca šutolina, ktorá bude použitá pod odpadové žľaby.
Významným posunom v budovaní útulku bolo dokončenie siete odpadových kanálov. Doterajšie kanály sa vyčistili, chýbajúce vykopali (obr. 12 a 13). Hlavnými aktérmi kanalizačných prác boli – Karči, Luke, Igor, Šarmi a Tondo.
Na záver brigádnici upravili okolie plota – odburinenie a vyzbieranie odpadu (obr. 14 - pred, obr. 15. - po).
Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu "Šanca pre váš región" Konta orange, n. f.

- redakcia -
10.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet