ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > MEDIA Mundus: Podpora Komisie vo výške 5 miliónov EUR na medzinárodné filmové projekty

MEDIA Mundus: Podpora Komisie vo výške 5 miliónov EUR na medzinárodné filmové projekty

Približne 35 projektov v oblasti filmu by malo získať spolu 5 miliónov EUR z programu MEDIA Mundus – programu medzinárodnej spolupráce a výmeny Európskej únie zameraného na audiovizuálny priemysel (pozri zoznam uvedený nižšie). Projekty pomôžu posilniť distribúciu európskych filmov na mimoeurópskych trhoch a naopak.


Európska komisárka zodpovedná za oblasť vzdelávania, kultúry, viacjazyčnosti a záležitostí týkajúcich sa mládeže Androulla Vassiliouová v tejto súvislosti uviedla: „Každý si rád pozrie dobrý film v kine alebo v televízii. Program MEDIA Mundus, ktorý predstavuje celosvetovú verziu nášho úspešného programu MEDIA, podporuje medzinárodné koprodukcie, celosvetovú distribúciu filmov a napomáha väčšiu konkurencieschopnosť audiovizuálneho priemyslu. Motívom bolo poskytnúť divákom väčší výber a možnosť pozerať filmy produkované po celom svete.

 

Medzi 35 projektov, ktoré boli vybraté na spolufinancovanie, patria:

 

- IPEDA MUNDUS

 

Cieľom tohto projektu je podpora uvádzania európskych filmov na prominentných internetových videoplatformách v Spojených štátoch a Kanade, rovnako ako pomoc severoamerickým filmárom pri nadväzovaní kontaktov s ich európskymi kolegami. 

 

- EYE ON FILMS

 

Ide o celosvetovú sieť distribútorov a festivalov, ktoré distribuujú debutujúce celovečerné filmy vo viac ako 20 krajinách.

 

- DOCSTORIES 

 

Seminár odbornej prípravy, ktorého cieľom je tvorba kreatívnych dokumentárnych projektov a inovatívnych populárno–náučných programov v čiernomorskom regióne (Rusko, Turecko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Bielorusko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Arménsko). „Docstories“ vytvorí aj sieť na podporu uvádzania dokumentárnych filmov a výmenu osvedčených postupov.


Kontext

 

Podmienky pre film sa za posledné dve desaťročia výrazne zmenili vplyvom technologických noviniek, ako je multikanálová digitálna televízia, digitálne kino a video na požiadanie. 

 

Program MEDIA Mundus disponuje rozpočtom vo výške 15 miliónov EUR na obdobie 3 rokov (2011 až 2013) a financuje projekty podporujúce mobilitu a výmeny medzi európskymi tvorcami filmov a ich kolegami po celom svete. 

 

V rámci programu Tvorivá Európa, ktorý navrhla Komisia a ktorý by sa mal začať realizovať v roku 2014, sa plánuje vyčleniť viac ako 900 miliónov EUR na činnosti MEDIA a MEDIA Mundus. O konečnom rozpočte rozhodne Európsky parlament a členské štáty.

 

Ďalšie informácie:

 

Webová stránka Európskej komisie venovaná programu MEDIA Mundus

 

Webová stránka Európskej komisie venovaná programu MEDIA

Webová stránka Androully Vassiliouvej

Twitter: @VassiliouEU

- Andrej KRÁLIK, Vedúci tlačového a politického oddelenia -
14.03.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet