ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Týždeň elektronických zručností 2012

Týždeň elektronických zručností 2012

Týždeň elektronických zručností 2012

Prakticky všetci mladí ľudia sú oboznámení s elektronickými hrami a sociálnymi sieťami a môžeme ich považovať za "digitálnych domorodcov", ale nie sú "digitálne kompetentní" v tom zmysle, že nevedia dostatočne využívať digitálny svet v obchodnom kontexte. Preto Európska komisia spustila európsky Týždeň elektronických zručností 2012, aby ukázala ľuďom ako pomocou elektronických zručností získať prácu v digitálnej dobe.


V roku 2015 90% pracovných miest bude vyžadovať elektronické zručnosti. Počet odborníkov v oblasti IKT v Európe bol v roku 2007 4,7 milióna EUR a  predpokladá sa, že v roku 2015 dosiahne 5.26 miliónov. Vo všeobecnejšej rovine sa očakáva, že pracovné miesta pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov narastú o 16 miliónov do roku 2020, zatiaľ čo pracovné miesta pracovníkov s nízkou kvalifikáciou klesnú približne o 12 miliónov. Toto obrovské množstvo zvyšovania kvalifikácie môže byť dosiahnuté iba s elektronickými zručnosťami. Podmienkou je byť práceschopným, učiť sa a nájsť si prácu on-line.

 

Pri príležitosti týždňa elektronických zručností spustil 19. marca 2012 podpredseda Antonio Tajani svoj twitter účet.

 

Počas týždňa elektronických zručností sa budú konať početné aktivity a akcie v celej Európe. Viac informácií sa dozviete na internetovej stránke: http://eskills-week.ec.europa.eu

 

 

 

ICT odvetvie rastie

 


Schopnosť európskeho priemyslu konkurencieschopnosti a inovácie je stále viac závislá na inovatívnom a efektívnom využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT). Tento jav v budúcnosti porastie ešte rýchlejšie. Odvetvie IKT je zodpovedné za 5% európskeho HDP, s ročnou trhovou hodnotou vo výške 660 miliárd a prispieva ďaleko viac k rastu produktivity prostredníctvom IKT investícií vo všetkých sektoroch:

 


Aj napriek hospodárskej kríze, pracovná sila IKT pokračuje v raste v Európe vo výške 3%.

 


• Do piatich rokov bude 90% všetkých pracovných miest vyžadovať technologické zručnosti vo všetkých odvetviach (IDC).

 


• Keďže sa EÚ približuje čoraz viac k znalostnej spoločnosti, pracovné miesta vyžadujúce vysokú úroveň vzdelania vzrastú z 25 na 31%.

 


• Európa trpí rastúcim nedostatkom odborných informačných a komunikačných technológií, čo predstavuje približne 700.000 odborníkov do roku 2015

 

 

 

Elektronické zručnosti

 


Za posledných desať rokov manažéri zdôrazňovali, že EÚ nevyrábala dostatok IKT odborníkov. Elektronické zručnosti prinesú bonus vysoko kvalifikovaným pracovníkom v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti, zatiaľ čo osoby s nízkymi alebo nedostatočnými znalosťami a zručnosťami budú ešte zraniteľnejší. Priemysel stále získava talenty všade tam, kde sú k dispozícii na svetovej úrovni, elektronické zručnosti sú kľúčové pre konkurencieschopnosť a atraktivitu Európy ako regiónu.

 


Navyše Európa čelí rastúcej nezamestnanosti s 23 miliónmi ľudí bez práce a nezamestnanosti mládeže s 21%. OECD vypracovala výskum, ktorý naznačuje, že vyššie vzdelanie kvantitatívny vplyv na práceschopnosť a ziskový potenciál. Štatistiky vydané v roku 2011 ukazujú, že v rôznych krajinách OECD 83,6% ľudí medzi 25 a 64 rokov s vysokoškolským vzdelaním boli v zamestnaní, v porovnaní s 56% tých, bez vyššieho sekundárneho vzdelávania. Rovnako tak štatistiky odhadli príjmovú priepasť medzi ľuďmi s vyšším vzdelaním a ľuďmi bez vyššieho vzdelania na 57%.

 


V tejto súvislosti kríza odhalila hlboké štrukturálne nedostatky v našich trhoch práce. Miera nezamestnanosti dosiahla nové maximum na 10,1% v EÚ v januári 2012. Nezamestnanosť mladých ľudí dosiahla nové historické maximum 22,4%. Je vyššia ako 20% asi v dvoch tretinách krajín a približne 50% v Španielsku a Grécku, zatiaľ čo v Nemecku, Rakúsku a Holandsku je to menej než 10%. Tento rastúci dopyt kontrastuje s klesajúcim počtom absolventov IKT od roku 2005.

 


Na nápravu tejto situácie Komisia prijala oznámenie v roku 2007 na tému "Elektronické zručnosti pre 21. storočie", ktoré zahŕňa dlhodobú stratégiu elektronických zručností. Značný pokrok sa dosiahol tým, že máme k dispozícii rámec na európske elektronické kompetencie, členské štáty navrhujú stále viac elektronických zručností a mnoho partnerstiev uzavretých v IKT priemysle. Ale to nestačí: je potrebné urýchliť a zintenzívniť svoje úsilie.

 

 

 

Antonio Tajani zahajuje svoj Twitter účet

 


Pri príležitosti týždňa elektronických zručností podpredseda Antonio Tajani spustil svoj twitter účet 19. marca 2012: @ AntonioTajaniEU.

 


Spustenie európskeho týždňa elektronických zručností sa konalo v Bruseli 19. marca. Záverečná akcia sa bude konať 30. marca v Kodani.

- Ingrid Ludviková -
21.03.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet