ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Otvorenie výstavy k 1. ročníku prehliadky výtvarných prác materských škôl s rodovou tematikou

Otvorenie výstavy k 1. ročníku prehliadky výtvarných prác materských škôl s rodovou tematikou

Otvorenie výstavy k 1. ročníku prehliadky výtvarných prác materských škôl s rodovou tematikou

Krajské kontaktné miesto Trenčín, Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti, v zastúpení manažérky KKM Trenčín Ing. Ivety Novomestskej a konzultantky KKM Trenčín Mgr. Anny Mondekovej, otvorilo dňa 31. mája 2012 výstavu k 1. ročníku prehliadky výtvarných prác materských škôl Trenčianskeho kraja s rodovou tematikou.


Otvorenie výstavy sa uskutočnilo v ZOC Max v Trenčíne, kde budú výtvarné práce prístupné verejnosti v priebehu celého mesiaca júna.

 

Cieľom výtvarnej aktivity a nasledujúcej prehliadky prác bola snaha o posilnenie rodovo citlivej výchovy v materských školách, motivovanie zodpovedných pedagogičiek a pedagógov k uplatňovaniu rodovo citlivého prístupu vo vzdelávacom procese či pri výbere výchovno-vzdelávacích obsahov a prostriedkov, ako aj samotné priblíženie problematiky rodovej rovnosti dievčatám a chlapcom prostredníctvom veku primeraných činností. Dôležitým momentom bola snaha poukázať na niektoré škodlivé rodové stereotypy, ktoré sa zvnútorňujú už v tomto rannom veku.

 

 Mladí autori a autorky mali na výber z dvoch tém:

 

 1. Mama, tato a ja u nás doma

 

2. Ja v mojej triede.

 
       
            Súčasťou každej práce mal byť aj popis vystihujúci, príp. doplňujúci zobrazený výjav, kde sa ocenila spolupráca a odborné vedenie pedagogičiek a pedagógov. Dievčatá a chlapci mali byť vedení k čo najautentickejšiemu zobrazeniu konkrétnej témy, čomu poslúžili aj pomocné otázky a manuál zaslaný materským školám v rámci pozvánky k účasti na výtvarnej aktivite. Zúčastnilo sa 30 materských škôl z celého Trenčianskeho kraja a do prehliadky sa tak zaradilo takmer 200 výtvarných prác.
 

Výstavu k 1. ročníku prehliadky výtvarných prác materských škôl s rodovou tematikou je možné navštíviť na 2. poschodí ZOC Max Trenčín, a to v priebehu celého mesiaca jún 2012. V úvode júla sa predpokladá presunutie výstavy do Bánoviec nad Bebravou.

- Mgr. Anna Mondeková -
25.06.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet