ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Prehnané ceny za mobilný internet sa od prvého júla stanú minulosťou - znížia sa aj ceny hovorov a SMS

Prehnané ceny za mobilný internet sa od prvého júla stanú minulosťou - znížia sa aj ceny hovorov a SMS

Od 1. júla 2012 nás počas pobytu v iných členských štátoch EÚ vyjde používanie mobilného internetu na prístup k mapám, videám, fotografiám, sociálnym sieťam a emailom oveľa lacnejšie


Nové nariadenie EÚ znamená, že sa prvý raz stanoví maximálny možný poplatok za „dátový roaming“, čiže sťahovanie dát z internetu s použitím mobilného pripojenia. Pre typického obchodníka, ktorý pracovne cestuje po EÚ, to bude znamenať úsporu vyše 1000 EUR ročne. Rodina, ktorá sa raz ročne vyberie na dovolenku do inej krajiny EÚ, môže očakávať úsporu najmenej 200 EUR. (Bližšie podrobnosti s ukážkovými prípadmi sa uvádzajú v prílohe II.) Nové pravidlá znížia aj maximálne ceny hovorov a SMS.

 

Celkovo platí, že nové nariadenie EÚ týkajúce sa roamingu – pri zohľadnení hovorov, SMS a dát – prinesie spotrebiteľom v porovnaní s cenami z roku 2007 v celom rade služieb mobilného roamingu úspory vo výške až 75 % . Tento rok Európania minú na služby roamingu približne 5 miliárd EUR, čím ušetria približne 15 miliárd EUR v porovnaní s tým, koľko by za rovnaké služby zaplatili pri cenách obvyklých predtým, než sa v roku 2007 prijalo prvé nariadenie EÚ o roamingu. 

 

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová k tomu uviedla: „Cenové limity dátových prenosov znamenajú, že budeme mať roaming pre generáciu smartfónov. V celej EÚ sa tak raz navždy odstránia prehnané ceny roamingu. Som potešená, že Európska únia dokáže zaistiť, že občanom zostane rok čo rok vo vreckách viac peňazí.“ 

 

Od 1. júla 2012 môžu používatelia mobilných zariadení očakávať takéto nové maximálne ceny:

 

· 29 centov za minútu bez DPH pri odchádzajúcom hovore

 

· 8 centov za minútu bez DPH pri prijímanom hovore

 

· 9 centov bez DPH za odoslanie SMS

 

· 70 centov za megabajt (MB) bez DPH pri sťahovaní dát alebo surfovaní na internete na cestách v zahraničí (účtované za využitý kilobajt).

 

V júli 2009 stiahnutie každého megabajtu dát stálo u mnohých prevádzkovateľov viac ako 4 eurá – a teraz budú tieto ceny asi šesťkrát nižšie. Do roku 2014 sa pri pokračujúcom znižovaní cien maximálna cena za stiahnutie jedného megabajtu dát obmedzí na 20 centov bez DPH, čo bude znamenať v porovnaní s mnohými súčasnými tarifami zníženie o 90 %.

 

Prevádzkovatelia môžu ponúkať aj nižšie tarify. Cenové limity predstavujú najvyššiu možnú úroveň, fungujú ako „záchranná sieť“, pričom hospodárska súťaž by mala stláčať ceny ešte nižšie.

Okrem toho v záujme obmedzenia „šokov z faktúr za dáta“ od 1. júla 2012 ľudia cestujúci do krajín ležiacich mimo EÚ, ktorí sa pri sťahovaní údajov priblížia k poplatku na úrovni 50 EUR alebo na inej úrovni, s ktorou predtým súhlasili, dostanú varovanie v podobe SMS, emailu alebo okna s upozornením, ktoré sa im otvorí na mobilnom zariadení. Ak budú chcieť naďalej využívať dátový roaming, budú potom musieť potvrdiť, že im prekročenie tejto úrovne neprekáža. Tým sa rozširuje systém varovaní, ktorý je v súčasnosti v EÚ zavedený . 

 

Opatrenia, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla, sú prvými opatreniami zo série postupného znižovania cenových limitov, ktorá nakoniec v rámci nového systému prinesie na trh výber, hospodársku súťaž a nové skvelé podmienky roamingu tým, že spotrebiteľom umožní, aby uzavreli samostatnú zmluvu o roamingu už pred cestou, alebo si vybrali poskytovateľa až priamo na mieste, podobne ako keď si vyberajú wi-fi sieť. Táto možnosť bude k dispozícii od 1. júla 2014.

 

Súvislosti

Cenové limity týkajúce sa roamingu sa v EÚ prvýkrát zaviedli v roku 2007 (IP/07/870) a zabezpečili, aby používatelia mobilných telefónov mohli v celej EÚ využívať podobné roamingové tarify. V júli 2009 sa prijali revidované pravidlá, na základe ktorých sa ceny roamingu postupne znižovali, takže do júla 2011 dosiahli maximálne poplatky za roaming hodnotu 35 centov za minútu odchádzajúceho hovoru a 11 centov za minútu prijímaného hovoru pri telefonovaní v zahraničí (pozri IP/09/1064 a MEMO/09/309). Roamingové pravidlá z roku 2009 sa uplatňujú do konca júna 2012.

Ďalšie informácie:

 

Webová stránka Európskej komisie venovaná roamingu.

Webová stránka digitálnej agendy.

Webová stránka Neelie Kroesovej. 

Neelie Kroesová na Twitter

- Ingrid Ludviková -
29.06.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet