ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Počítačová kriminalita: občania EÚ majú obavy o bezpečnosť osobných údajov a online platieb

Počítačová kriminalita: občania EÚ majú obavy o bezpečnosť osobných údajov a online platieb

Nový prieskum Eurobarometra poukazuje na to, že používateľov internetu znepokojuje kybernetická bezpečnosť: 89 % sa vyhýba zverejneniu osobných údajov na internete a 74 % sa zhoduje v tom, že riziko stať sa obeťou počítačovej kriminality za posledný rok vzrástlo.


12 % používateľov internetu v celej EÚ sa už stretlo s online podvodmi a 8 % sa stalo obeťou krádeže totožnosti. Napriek tomu 53 % nezmenilo žiadne zo svojich online hesiel v minulom roku.

 

„Keďže čoraz viac ľudí čo najviac využíva výhody internetu a digitálneho hospodárstva, neprekvapuje, že sa v prvom rade obávame o bezpečnosť osobných údajov a online platieb. Viac prekvapuje je to, že iba polovica Európanov podniká účinné kroky na svoju ochranu pred počítačovou kriminalitou, uviedla Cecila Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

 

Prieskum, na ktorom sa vo všetkých členských štátoch EÚ spolu zúčastnilo takmer 27 000 ľudí, poukazuje na to, že medzi informovanosťou o rizikách počítačovej kriminality a pocitom istoty v internetovom prostredí existuje výrazná súvislosť. Väčšina tých, ktorí sa cítia isto pri používaní elektronického bankovníctva alebo pri nakupovaní na internete, tvrdia, že sa takisto cítia dobre informovaní o počítačovej kriminalite.

 

Nesmieme páchateľom počítačovej kriminality dovoliť, aby narúšali používanie internetu. Čím viac vieme o rizikách a ako sa máme pred nimi chrániť, tým viac môžeme skutočne maximalizovať našu existenciu v digitálnom prostredí, uviedla Cecilia Malmströmová.

 

Ďalšími základnými zisteniami prieskumu sú tieto skutočnosti:

 

· 53 % používateľov internetu uvádza, že nakupujú tovar a služby online, 52 % využíva stránky sociálnych sietí, 48 % elektronické bankovníctvo a 20 % predáva tovar alebo služby,

 

· 29 % používateľov nemá veľkú dôveru vo svoju schopnosť používať internet na elektronické bankovníctvo alebo online nákupy,

 

· 59 % používateľov má pocit, že nie sú dobre informovaní o rizikách počítačovej kriminality,

 

· 40 % používateľov sa bojí toho, že niekto ukradne alebo zneužije ich osobné údaje, a 38 % má obavy o bezpečnosť online platieb.


 

V marci tohto roku Komisia navrhla vytvoriť v roku 2013 Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3), ktoré bude chrániť Európanov a podniky pred narastajúcimi počítačovými hrozbami. Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (IP/12/317MEMO/12/221) sa zameria na trestnú činnosť, ktorú v online prostredí páchajú organizované zločinecké skupiny, najmä na útoky, ktorých cieľom je elektronické bankovníctvo a iné finančné činnosti v online prostredí. Centrum sa bude takisto snažiť nájsť možnosti lepšej ochrany profilov vytvorených na sociálnych sieťach pred ich infiltráciou zo strany zločincov páchajúcich počítačovú kriminalitu a poskytovať informácie a analýzu vnútroštátnym orgánom presadzovania práva. To im umožní pomáhať v boji proti online krádežiam totožnosti, sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a kybernetickým útokom napádajúcim kritickú infraštruktúru a informačné systémy v Európe.

Centrum začne svoju prevádzku v januári na budúci rok. V ústredí Europolu v Haagu práve prebieha vytvorenie centra vrátane laboratória počítačovej kriminality, vybudovania približne 30 pracovných miest na plný úväzok a nadväzovania kontaktov s členskými štátmi, ktoré budú do centra vysielať odborníkov. V posledných mesiacoch Europol takisto výrazne zvýšil svoju praktickú podporu pri vyšetrovaniach počítačovej kriminality v členských štátoch. Súčasťou vývoja centra je nadviazanie kontaktov s vnútroštátnymi jednotkami zaoberajúcimi sa počítačovou kriminalitou pri presadzovaní práva, ako aj s aktérmi, ktorí pôsobia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a antivírusovej ochrany v súkromnom sektore.

 

V septembri 2010 Európska komisia predložila návrh smernice s cieľom zaoberať sa novou počítačovou kriminalitou, akou sú masívne kybernetické útoky. Stanovuje v nej konkrétne opatrenia, vrátane kriminalizácie vývoja a predaja zlomyseľného softvéru a zlepšenia európskej policajnej spolupráce. Cieľom návrhu je posilniť schopnosť Európy reagovať na kybernetické útoky a zaviesť nové priťažujúce okolnosti a vyššie trestné sankcie. To umožní účinnejší boj proti rastúcemu ohrozeniu a výskytu masívnych útokov na informačné systémy.

 

Odhliadnuc od týchto opatrení nastal v EÚ čas stanoviť víziu toho, ako by sa v širšej perspektíve mohla posilniť bezpečnosť v kybernetickom priestore. So zreteľom na túto víziu Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v súčasnosti pripravujú európsku stratégiu pre kybernetickú bezpečnosť. Komplexný prístup ku kybernetickej bezpečnosti si bude vyžadovať nielen zapojenie verejných orgánov, ale aj súkromného sektora, ktorý vlastní a prevádzkuje prevažnú väčšinu kybernetickej infraštruktúry. Táto stratégia sa bude musieť zaoberať rôznymi politickými oblasťami, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené rizikami kybernetickej bezpečnosti a počítačových hrozieb. Bude obsahovať opatrenia, ktoré budú okrem iného riešiť ochranu infraštruktúry a počítačovú kriminalitu, ako aj vonkajšie aspekty, akými sú úloha kybernetického priestoru v demokratických hnutiach a budovanie kapacít v tretích štátoch. 


 

Užitočné odkazy

 

Eurobarometer o počítačovej kriminalite v celom rozsahu s výsledkami pre každý členský štát EÚ

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#390

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

 

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri
- Andrej KRÁLIK, Vedúci tlačového a politického oddelenia -
10.07.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet