ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2002 > > O čo ide v Kosove

O čo ide v Kosove

O čo ide v Kosove

ICG (International Crisis Goup) je vplyvným mozgovým trastom podporovaným finančníkom Georgom Sorosom. Bola založená roku 1995 primárne preto, aby poskytovala poradenské služby vládam zapojeným do Severoatlantickou Alianciou riadeného pretvárania Balkánu. Jeden z hlavných predstaviteľov ICG je Morton Abramowitz (jeden z predných tvorcov americkej politiky, šedá eminencia novej politiky humanitárnych intervencií NATO a sponzor kosovskoalbánskych separatistov).


26. 11. 1999 vydala ICG správu "Trebča: Východ z labyrintu", ktorá odporúča misii OSN v Kosove (UNMIK) zabrať Srbom banský komplex Trebča, ako najrýchlejšie to bude možné a vysvetľuje, ako sa to má robiť.
Trebča je konglomerát 40 baní a tovární na zlato a striebro, prevažne v Kosove. Zahrňuje v súčasnosti uzavrený Stari Trg - jedna z najbohatších baní v Európe.
Správa ICG hovorí: "UNMIK a KFOR by mali uskutočniť rýchle a rozhodné prevzatie komplexu Trebča včetne okamžitého definitívneho uzavretia prevádzky ekologicky riskantných zariadení v bani Zvečan". V skutočnosti bol problém v tom, že Zevčan vlastnili Srbi a prispieval do štátneho rozpočtu Juhoslávie. Pod touto eko-zámienkou je skutočne lom zavretý a poslední kosovskí Srbi sú pripravení o jediné živobytie.
Plán však hovorí o Starom Trgu, ktorý musí byť potenciálne znovu ziskový. Zaistením budúcnosti Kosovanov (myslené etnických Albáncov) má byť postupné zahájenie ťažby. ICG ďalej tvrdí, že "pracovné sily a manažment pre všetky zariadenia Trepča by mali byť vybrané len na základe schopností", ale hneď dodáva, že "Nikto z väzbami na belehradský režim neprichádza v úvahu" (zatiaľ je zvykom stotožňovať všetkých Srbov s belehradským režimom).
Toto nehanebné zbieranie hodnotného majetku na území, ktoré je stále ešte súčasťou Srbska je samozrejme ospravedlňované ako nevyhnutné opatrenie k zabezpečeniu utláčaných Albáncov.
Nakoniec správa vyvodzuje záver, že "Prosté odovzdanie Trepče Kosovanom je vylúčené pre nedostatok modernej kvalifikácie na miestnej úrovni nutnej pre zaistenie medzinárodne zrovnateľnej úrovne vylučovania korupcie. Sociálny dopad redukcie pracovných síl by mal byť v rovnováhe s potrebou konkurencieschovpných súkromných investícií". Našťastie ICG poukazuje, že mladé vedenie Kosovskej oslobodeneckej armády preferuje modernizáciu, ktorá si vyžiada zahraničný investičný kapitál. Niet teda divu, že si Washington vybral pre svoju podporu násilnícku UCK.
- výňatok z článku [emperors-clothes] Diany Johnstone, 28.2.2000, www.tenc.net -
12.12.2002

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet