ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Najvýznamnejšialegislatíva EP v prvom polroku 2012

Najvýznamnejšialegislatíva EP v prvom polroku 2012

Európsky parlament stihol počas prvých siedmich mesiacov roku 2012 odmietnuť kontroverznú medzinárodnú obchodnú dohodu ACTA a pracovať na viacerých ambicióznych návrhoch, ktorých cieľom je opätovne naštartovať hospodársky rast v Únii.


Tieto návrhy sa týkajú napríklad prísnejších pravidiel pre deficity jednotlivých členských krajín, zavedenia dane z finančných transakcií, alebo obmedzenia bonusov bankárov. Prinášame vám prehľad všetkých kľúčových opatrení.

 

 

 

Europoslanci drvivou väčšinou zamietli dohodu proti falšovaniu ACTA po mesiacoch protestov, ktoré prebiehali tak on-line, ako i offline. Jej odporcovia sa obávali, že by uprednostňovala záujmy veľkých firiem na úkor občianskych práv. Nesúhlas Európskeho parlamentu znamená, že dohoda nevstúpi na území EÚ do platnosti.  

 

Parlament schválil posilnenie pravidiel týkajúcich sa zlepšenia hospodárskeho riadenia v Európskej únii. Balík šiestich legislatívnych opatrení, tzv. "Six-Pack" zabráni tomu, aby sa dlhy a štátne deficity európskych krajín vymkli spod kontroly. Ešte ďalej ide návrh balíka dvoch opatrení, tzv. "two-pack", ktorý je zameraný na posilnenie finančnej disciplíny v rámci eurozóny. Viac informácií získate v našom špecializovanom článku "Všetko, čo potrebujete vedieť o hospodárskom riadení". Odkaz na všetky špecializované články nájdete vpravo.

 

Poslanci sa venovali i návrhu smernice zameranej na stabilizáciu hypotekárneho trhu v EÚ.  Parlamentný spravodajca, španielsky sociálny demokrat Antolín Sánchez Precedo chce lepšie chrániť tých, ktorí si požičiavajú, a dať úverom v EÚ pevnejšie základy.

 

Vedeli ste, že bankári si môžu domov odniesť bonusy vo výške až desaťnásobku ich ročného platu? Europoslanci chcú povolenú výšku bonusov obmedziť v pomere 1:1 k ich základnému platu. Bonusy sú zvyčajne udeľované podľa očakávaného nie skutočného výkonu. To bankárov podporuje v nadmerne rizikových aktivitách.

 

Väčšina poslancov podporuje zavedenie celoeurópskej dane z finančných transakcií, napríklad z výmeny dlhopisov a derivátových zmlúv. Cieľom je zaistiť, aby finančný sektor spravodlivým dielom prispel k prekonaniu krízy v Únii, a odradiť bankárov od podstupovania príliš veľkého rizika.      

 

Parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti schválil návrh nariadenia o regulácii ratingových agentúr. Cieľom je znížiť závislosť európskych krajín na ich hodnotení, čo by malo viesť k väčšej zodpovednosti, transparentnosti a nezávislosti.

 

Cestná doprava získala väčšiu podporu po tom, ako Parlament schválil nové pravidlá garantujúce zníženie byrokracie a predchádzanie podvodom. Vodičov kamiónov napríklad čakajú nové tachografy, ktoré umožnia úradom jednoduchšiu kontrolu toho, či vodiči dodržiavajú čas povolený na jazdu ako aj nutné prestávky.

 

Európsky parlament rovnako pracuje na nových pravidlách, vďaka ktorým bude riešenie spotrebiteľských sporov jednoduchšie, lacnejšie a nebude požadovať zapojenie súdov. Výbor pre vnútorný trh schválil dva návrhy, ktoré sa týkajú odškodňovania spotrebiteľov.

 

Používanie mobilov, smartfónov a tabletov na cestách do iných krajín EÚ je od 1. júla vďaka dohode Európskeho parlamentu s Radou oveľa lacnejšie.

 

Obete trestných činov získajú rovnakú mieru podpory naprieč celou EÚ. Výbor pre občianske slobody a Výbor pre práva žien schválili návrh smernice, ktorou sa posilnia práva, podpora a ochrana obetí zločinu. Dôležitým aspektom nových pravidiel je aj individuálne posúdenie každej obete, ktoré je nevyhnutné pre identifikáciu potenciálnych potrieb osobitnej ochrany.

 

Európsky parlament rovnako prijal uznesenie vyzývajúce k dôslednejšiemu presadzovaniu pravidiel pre zaistenie dobrých životných podmienok zvierat. Všetky právne medzery musia byť "zaplátané" a tiež je potrebné pomenovať a pranierovať tých, čo pravidlá porušujú.      

 

 -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Témy plenárneho zasadnutia v Štrasburgu v termíne10. až  13.  septembra 2012

 

- Farmakovigilancia

 

- Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka

 

- Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív a buniek

 

- Vzdelávanie, odborná príprava a stratégia Európa 2020

 

- Internetová distribúcia audiovizuálnych diel v EÚ

 

- Úloha žien v ekologickom hospodárstve

 

- Pracovné podmienky žien v sektore služieb

 

Rozpravy:

 

- Stav Únie

 

- Energetická účinnosť

 

- Minimálne normy v oblasti práv, podpory aochrany obetí trestných činov

 

- Povolené spôsoby použitia osirotených diel

 

- Revízia súčasného rámca uchovávania údajov

 

- Súčasné riadenie sektora cukru

 

- Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013

 

- Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

 

- Balík kvality: Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov, Obchodné normy

 

Hlasovania:

 

- Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami 

 

- Režim jednotnej platby a podpora vinohradníkom

 

- Administratívna spolupráca prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

 

- Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov

 

- Osobitná správa č. 14/2011 (absolutórium za rok 2011): Zlepšila pomoc EÚ schopnosť Chorvátska riadiť financovanie po pristúpení?

 

 

 

Program plenárneho zasadnutia nájdete tu:

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/home.html

 

 

 

Termíny plenárnych zasadnutí v roku 2012

 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2012.pdf

- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
08.08.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet