ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Uč sa a získaj prácu v IBM

Uč sa a získaj prácu v IBM

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej ako „NROZP v SR“) v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko organizuje aj v roku 2012 vzdelávací kurz zameraný na propagáciu a zlepšenie pracovných zručností záujemcov o zamestnanie so zdravotným postihnutím v spoločnosti IBM.


. Ide v poradí o piaty ročník projektu, vďaka ktorému sa podarilo úspešne zamestnať na otvorenom trhu práce už niekoľko ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia.

 

Vzdelávací kurz je určený pre záujemcov o prácu v spoločnosti IBM – občanov so zníženou pracovnou schopnosťou posúdených sociálnou poisťovňou, ktorí majú minimálne stredoškolské vzdelanie, základné zručnosti s PC a anglický jazyk aspoň na úrovni „mierne pokročilý“.

 

Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť od 1.9.2012 do 15.10.2012 zaslaním svojho štruktúrovaného životopisu v anglickom jazyku na emailovú adresu nrozp@nrozp.sk. Zástupcovia NROZP v SR a spoločnosti IBM oslovia vhodných kandidátov a pozvú ich na osobný pohovor, ktorý bude zameraný na získanie prehľadu o úrovni znalostí anglického jazyka, komunikačných zručností a PC zručností uchádzačov o vzdelávací kurz. Vhodní kandidáti budú následne zaradení do vzdelávacieho kurzu pozostávajúceho z tréningu vyššie uvedených zručností a znalostí. Vzdelávací kurz bude pribiehať od novembra 2012 do apríla 2013.

 

Úspešní absolventi vzdelávacieho kurzu získajú osvedčenie o ukončení kurzu a postúpia do výberového procesu pre získanie práce v spoločnosti IBM. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na www.nrozp.sk .

- Katarína Šelestiaková -
13.09.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet