ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Európsky deň jazykov 2012 v Bratislave

Európsky deň jazykov 2012 v Bratislave

S jazykmi dokážeš viac!


Stalo sa už tradíciou, že Hviezdoslavovo námestie patrí raz do roka všetkým, ktorí si pripomínajú hodnotu jazykov. Veï jazyk, ktorým hovoríme, nám pomáha určiť, kto sme, cudzie jazyky nám zas uľahčujú štúdium, lepšie uplatnenie v živote a prispievajú k všestrannému rozvoju osobnosti.

O tom, že s jazykmi dokážeme viac sa budeme môcť opäť presvedčiť na oslavách Európskeho dňa jazykov, ktoré sa uskutočnia v stredu 26. septembra 2012 od 9.00 do 13.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Súčasťou osláv bude premietanie pásma krátkych filmov v kine Mladosť a kultúrny program na hlavnom pódiu. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s kultúrami a jazykmi Európy, zasúťažiť si s Adelou a Sajfom a zapojiť sa do početných jazykových kvízov a súťaží v Uličke jazykov, kde ich vo svojich stánkoch radi privítajú organizátori podujatia:  

Cervantesov inštitút, Rumunský kultúrny inštitút, Francúzsky inštitút, Bulharský kultúrny inštitút, Goetheho inštitút, Österreich Institute, Poľský inštitút Bratislava, Taliansky kultúrny inštitút, British Council, Veľvyslanectvo Srbskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Slovenskej republike, SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania a kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Spoluorganizátorom podujatia je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Početnosť organizátorov, pestrosť programu a jazykov sú zárukou príjemne i poučne stráveného dopoludnia. Zdá sa, stará múdrosť „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“ nikdy neplatila viac než v súčasnosti. Veď dôkladné poznanie materinského jazyka nám pomáha nielen jasne formulovať myšlienky a uchopovať javy okolo nás, často je aj mostom, po ktorom prechádzame do bohatého sveta jazykov cudzích. Tie nám zas pomáhajú v čoraz prepojenejšom svete.

- Rastislav Popelka -
24.09.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet