ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Psy a omyly: Novela zákona po druhé.

Psy a omyly: Novela zákona po druhé.

Psy a omyly: Novela zákona po druhé.

Ako som skoro pred tromi rokmi predpokladal – opäť sa verejnosťou preháňa téma zákazu či obmedzenia chovu niektorých druhov psov. V podstate sa jedná o podobnú skomoleninu, o ktorej som už písal prvý krát. Úradníci len skopírovali zákon od iných krajín (mnohé ho už zrušili a mnohé sa na to chystajú, lebo nič nevyriešil), využili obdobie mediálnej štvanice na agresívne psy a opäť sa nás idú skopírovaným a neodborne vypracovaným paškvilom presviedčať, že chcú reálne konať.


  Zákon ide opäť poriadať štvanicu na vybrané plemená psov a nie na nezodpovedných majiteľov, ktorí sú schopní urobiť nevyrovnaného a agresívneho psa z hocijakého plemena alebo  kríženca. Čo je znova (ne)prekvapujúce je to, že diskriminačný zoznam obsahuje plemená psov (a ich krížencov), ktoré majú minimálny alebo žiadny podiel na útokoch psov na Slovensku.
Podľa prehľadu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy z augusta 2012 bolo v r. 2011 v dôsledku zranenia človeka vyšetrených spolu 2 151 psov z 84 plemien. Zastúpenie podľa plemien je nasledovné: Plemeno - počet vyšetrených psov v %
 • zastúpenia krížence 1 223 vyšetrení 56,86%
 • nemecký ovčiak 354 16,46%
 • špice 63 2,93%
 • jazvečíky 47 2,19%
 • labrador retriever 40 1,86%
 • kokeršpaniel 35 1,63%
 • rotweiler 33 1,53%
 • slovenský čuvač 33 1,53%
 • yorkshírsky teriér 22 1,02%
 • maďarský krátkosrstý stavač 19 0,88%
 • americký stafordshírsky teriér 19 0,88%
Percentuálne zastúpenie všetkých plemien navrhnutých v zozname plemien so sprísneným držaním spolu 1,9% (41 prípadov), t.j. porovnateľné napr. s labradorom, desaťnásobne menej ako nemecký ovčiak a takmer tridsaťnásobne menej ako je zastúpenie krížencov. Uvedený prehľad zo ŠVPS SR sa len málo odlišuje od podobných prehľadov zo zahraničia. Napr. Státní veterinární správa Českej republiky podobný prehľad urobila v r. 2002. Percentuálne zastúpenie plemien je nasledovné: krížence 48,4%, nemecké ovčiaky 22,86%, jazvečíky 11,0%, kokeršpaniel 6,6%, pudle 3,1%. Osem plemien, ktoré v tom čase boli označené ako "bojové" mali spolu zastúpenie 8,1%.
V Španielsku na Veterinárnej univerzite v Barcelone bola vypracovaná skvelá štúdia ohľadne útokov psa na človeka. Percentuálne zastúpenie plemien za roky 2000 – 2004 je nasledovné: krížence 21,4%, nemecký ovčiak 20,0%, typ mastif 5,6%, kokeršpaniel 4,7%, krížence nemeckého ovčiaka 4,5%, sibírsky husky 3,7%, belgické ovčiaky 2,4%, rottweilery 2,2%, pudle 1,9%, atď. A takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Nie sú k dispozícii relevantné údaje o tom, či počet zranení človeka psom v SR narastá alebo nie. Avšak Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) okrem iného zhromažďuje aj informácie o hospitalizáciách pacientov podľa diagnóz. Podľa údajov NCZI v dôsledku diagnózy W54 (uhryznutie alebo úder psom) boli počas rokov 2000 až 2010 hospitalizované nasledovné počty ľudí: rok- počet hospitalizácií 2000 – 180, 2001 – 182, 2002 – 176, 2003 - 116, 2004 – 124, 2005 – 150, 2006 – 118, 2007 – 118, 2008 – 95, 2009 – 106 2010 – 105 hospitalizovaných pacientov. Z prehľadu jasne vyplýva, že po prijatí zákona č. 282, teda po roku 2002 nastalo razantné zníženie počtu hospitalizovaných a ich počet sa ustálil  Dohadovať sa, kde naši „úradníci – odborníci“ vydolovali takýto zoznam a nutnosť obmedzenia či zákazu chovu vybraných plemien, je veľmi otázne!

Predstavme si, že by tento zákon prešiel.. Poctiví majitelia dotknutých psov začnú obehávať všemožné inštitúcie, platiť rôzne poplatky a všelijak sa podrobovať zavedenej úradníckej šikane a diskriminácii. Nie že by doteraz nedodržovali už platný zákon, ale na ten aj tak mnoho ľudí kašle, lebo ho nik riadne nevymáha. Svoju neschopnosť - dohliadať na plnenie už platného zákona (ktorý riadne ošetruje problematiku od roku 2002) - ide úradník zahojiť sprostou a nelogickou diskrimináciou vybranej skupiny psíčkarov! Médiami otupelí ľudia, ktorých teraz navyše podporí aj štát, začnú robiť z majiteľov vybraných psov vyvrheľov spoločnosti. Už teraz je to vďaka spomínaným médiam pre nich často neľahké. Je smutné, až protiústavné, že sa túto mediálnu demagógiu a diskrimináciu chystá podporiť aj štát.

Teraz si predstavme nezodpovedného majiteľa.. Miesto, aby sa podrobil úradnej šikane a plateniu rôznych poplatkov, sa psa pravdepodobne zbaví. Či to bude kruté zabitie; vyvezie ho kilometre od domova a tam ho vypustí; alebo ho niekomu predá – neviem. Podobných scenárov zbavenia sa psa môže byť viac. Po zbavení sa psa zo zoznamu si jednoducho pôjde zohnať psa mimo zoznam, z ktorého môže rovnako vychovať zdecimované a potencionálne nebezpečné zviera. Po ulici potom nebude behať zle vychovaný pitbull, ale kľudne zle vychovaná doga (plemien mimo diskriminačný zoznam, z ktorých môžu pri zlej výchove vyrásť ďalší nebezpeční jedinci, je nespočet).  Musíme zobrať do úvahy aj to, že ak sa nejaké plemeno v štáte zakáže, tak mnohí majitelia týchto psov sa nevzdajú, ale prejdú do ilegality. Takže sa síce znížia zranenia ľudí psami zakázaných plemien, ale na druhej strane budú neustále rásť útoky psov na ľudí s krížencami, alebo psami z kategórie "povolených" plemien. Čo urobí náš „chytrý“ úradník potom? Bude zoznam „nebezpečných plemien“ rozširovať až po čivavy a maltezákov, než pochopí, že je už od začiatku na zlom chodníku? Pochopí, že zákon by sa mal prísnejšie zaoberať človekom – zodpovedným za psa a nie jednotlivými plemenami? Problém nie je v zákonoch, ale hlavne v ich dôslednom uplatňovaní. Samozrejme, pri dokázanom porušení príslušných predpisov musí nasledovať adekvátny trest pre majiteľa alebo držiteľa psa akéhokoľvek druhu.

Nemá cenu sa o tomto paškvile viac rozpisovať. Pod článkom nájdete link na hromadné pripomienky, ktoré vo svojom znení riadne argumentujú nezmyselnosť pripravovanej novely zákona a pri ich dostatočnej podpore občanmi ju môžu zvrátiť. Väčšinu pripomienok tentokrát vypracovali odborníci z oblasti kynológie, chovateľstva a práva. Odborníci, na ktorých náš úradník zabudol pri kopírovaní svojej novely, ktorou chcel takto jednoducho vykázať svoju činnosť, oblbnúť verejnosť a sťažiť život mnohým nevinným psom a ich ľudským rodinám.

Tí, v ktorých víťazí zdravý rozum a nemusia byť ani psíčkarmi, prosím aby sa zaregistrovali  a podporili hromadné pripomienky ODPORUJÚCE tejto novele.

„Bojové plemená“
Psy a omyly - Novela zákona.

- Yogi411 -
01.10.2012

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet