ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2012 > > Bohovia starých slovanov - Triglav

Bohovia starých slovanov - Triglav

Bohovia starých slovanov - Triglav

Jasný boh tvárí troch,
Ty na tróne sedíš,
Svaroga, Perúna a Velesa v sebe objímaš.
Trojhlavý Belobogu,
Ty si dobro a ochrana naša.
Chráň nás pred skutkami Hada čierneho.
Na slávu tvoju obety prinášame.
Požehnaj a stoj pri nás.


Jasný Deň – Belobog  a Tmavá Noc – Černobog
             Keď Otec Rod stvoril Všehomír, premenil sa na sokola a zletel na náš svet. Tam si Sokol sadol na dub, ktorý prepájal tri časti nášho stvoreného sveta. Keď sa sokol rozhliadol po svete, zbadal, že tam niet života a z oka mu  vytiekla slza. Tak sa zrodil trojhlavý vták Mater Sva,  ktorý  sa  prejavil  ako  Belobog  a  Zemská  kačka prejavujúca sa v osobe Černoboga.

 A schytili sa títo rodní bratia za pasy, až zatriasol sa celý svet. Z ich spojenia a ich vzájomného pohybu sa začal rodiť život. Raz sa zdalo, že víťazí jeden, a potom zasa druhý. Keď to zbadal preveľký Rod, rozhodol, že zverí vládu nad Svetom jednému z nich. A kedže nebolo víťaza v ich neustálom boji, boh Rod ustanovil za vládcu nášho sveta Trojhlavého boha Beloboga, volaného aj  Triglav. Belobog dostal meno Triglav, pretože sa v ňom spájajú Rodovi traja jasní synovia Svarog, Perún a Veles. Ale aj Černobog sa prejavuje v troch temných bratoch - Kaščejovi, Dijovi a Nijovi, volaného aj Skyper Zver, teda čierny had.   

Černobog nikdy nesúhlasil s rozhodnutím otca Roda a o to tuhšie začal bojovať proti Belobogu - Triglavovi.
Černobog počkal, kým sa unavený otec Rod uloží do slnečného zlatého vajca  znovu na odpočinok a zaútočil na Triglavov zámok. To už však Svarog prebral vládu nad nebom, Perún nad zemou a Veles začal vládnuť v podsvetí.   
A tak, keď Černobog ako Skyper Zver priletel do Irije, kde rozbil nebeskú bránu a vliezol do kráľovskej siene, sedel už na tróne Triglav, spojenie troch jasných bratov.
Po dlhom zápase sa trom bratom podarilo na chvíľku premôcť Skyper  Zvera a vytrhnúť mu z jeho ohnivej papule jazyk. Tento jazyk čierneho hada potom vplietli na veľké radlo. Tento prvý pluh ukul Svarog pre Velesa a Veles ním potom rozdelil Svet na kráľovstvo Jav - Dobra a kráľovstvo Nav - Zla. V kráľovstve Jav začal vládnuť Triglav a v kráľovstve Nav sa stal vládcom  Černobog.  
No ani potom boj medzi Belobogom a Černobogom neustal.

Trojhlavý vták Mater Sva a čierna Zemská kačka neustále bojujú o slnečné zlaté vajce, v ktorom spí ich otec Rod.

Keď slza Sokola-Roda  dopadla  na  zem,  ako  prvý  vzlietol  vták Mater-Sva. A hádam práve preto sa otec Rod rozhodol ustanoviť za vládcu sveta Trojhlavého Beloboga volaného aj Triglav.

Triglav-Belobog, zosobnenie trojhlavého vtáka Mater-Sva je vtelením najvyššieho boha Roda  rovnako,     ako aj  jeho  brat  Černobog.   
Triglav, ako už jeho meno napovedá,  je  trojhlavým  bohom  a  jeho tri tváre symbolizujú troch synov  Boha  Roda  a  to  Svaroga,  Perúna  a Velesa. Ako vládcovi troch svetov  je mu zasvätený strom dub, ktorý symbolizuje tri svety - nebo, zem a podsvetie. Jeho číslom je  tri, kedže vládne trom svetom a trom živlom - vzduchu, zemi a ohňu.
Triglav-Belobog je ochrancom dobra, zákona a poriadku. Zároveň je bohom zjednotenia a bohom vojny.   
Napríklad v  Štetínskom chráme sa nachádzalo nezvyčajné množstvo zbraní a bohatstva, kedže miestni bojovníci z každej výpravy desatinu koristi uložili do chrámu. Štetín, ako sa môžeme dočítať, mal vo svojom obvode tri vrchy, z ktorých prostredný a najvyšší sa honosil trojhlavou modlou boha Triglava. Triglavove sochy sa odlievali do zlata ako jednému z mála slovanských bohov. Často mal zahalené oči a ústa,  aby nevidel ľudské hriechy a tváril sa mlčky.
Triglav-Belobog  je  trojhlavým  kráľom nášho sveta, a teda podobne ako jeho otca Roda si ho môžeme predstaviť ako silného  kráľa, sediaceho na honosnom tróne.   
Jeho palác stojí uprostred dubového hája, vypínajúci sa na vŕšku uprostred Irie – sveta bohov. Je to jeden z najhonosnejších palácov a práve tam je zlatom a striebrom vykladaná trónna sieň, v ktorej sa schádzajú všetci bohovia. Triglavov kráľovský odev je tiež  veľmi bohatý, zdobený zlatom a striebrom rovnako, ako jeho brnenie či  postroj čierneho koňa. Okolo pása alebo  na krku  má  silnú reťaz, ktorá je symbolom zjednocovania a sily.
Zo zvierat je to práve čierny kôň v zlatej postroji, ktorý mu je zasvätený. Triglavov kôň bol chovaný veľmi starostlivo a tešil sa veľkej vážnosti.  Opatrovať ho smel len jeden z kňazov Triglavovho chrámu. Jeho sedlo,  zdobené  zlatom  a  striebrom   bolo   vyložené   v chráme a sedlal sa ním čierny  kôň pri veľkých sviatkoch.
Triglav-Belobog symbolizuje spojenie troch svetov, troch živlov, aj troch jasných Rodových synov, ako aj večný boj s temným nepriateľom. Tento boj medzi  ním a Černobogom je nekonečný, a práve dôsledkom boja medzi nimi vzniká život a je zabezpečená rovnováha vo všetkých svetoch.
Triglav je zvláštnym bohom, keďže je spojením troch synov Boha Roda a sám  jeho vtelením nemá vyhradené nejaké zasvätené dni. Obetuje  sa mu však v  čase obetovania najvyššiemu bohu Rodovi, ako i v čase osláv  bohov Svaroga, Perúna či Velesa. Taktiež je vyzývaný a privolávaný pri obradoch zjednotenia, aj  pri bojových obradoch a obradoch získavania sily.
Triglavovi-Belobogu sa doporučuje prinášať obety ako sú železné predmety v podobe zbraní či podkov, ale aj zlato a iné drahé kovy. Z bežných obiet sú to ovsená kaša, pirohy, zrno, ovos, ryby, pravdaže aj chlieb, lokše, víno, pivo, kože a kožušiny.
Rovnako ako najvyššiemu bohu Rodovi je aj Triglavovi zasvätená nedeľa.

ukážka z pripravovanej knihy: BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV autor: Peter Kuzmišín
uverejnené na: SMEblog

- Peter Kuzmišín -
26.10.2012

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet