ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Vo \"vápenke\" sa bude ťažiť železo

Vo \"vápenke\" sa bude ťažiť železo

Vo \

Vyzerá to tak, že bývalá \"vápenka\" sa stane baňou na železo. Teda aspoň bývalé budovy tohto komplexu na spracovanie vápenca, kde sa spracovávala ruda s miestneho lomu. Konštrukcia budov je prevažne z ťažkého železa, čo sa stalo predmetom záujmu niektorých ľudí.


V bývalej „cementárni“ pod Kamennou sa začali demolačné práce, ale iba na pozemku, ktorý kúpila firma Zber Druhotných Surovín pána Bajzu za bližšie nezistenú sumu. V pondelok 10.10.05´ prebehla demolácia železnej konštrukcie pripevnenej na najvyššej budove tohto bývalého závodu na spracovanie vápenca ťaženého v miestnom kameňolome. V blízkej budúcnosti sa bude pokračovať s rozoberaním konštrukcie haly(titulný obrázok). Celkovo sa na časti pozemku odkúpeného firmou Zber Druhotných Surovín s.r.o., podľa neovereného zdroja, nachádza 350 ton železa. To či sa touto aktivitou vytvára priestor pre opätovné využitie bývalej vápenky na iné podnikatelské aktivity, alebo ide len o výhodnú kúpu (cena pozemku nemusela presiahnuť zisk s predaja železa) ukáže až budúcnosť. Jedno je však isté, každý budúci vlastník spomínaných pozemkov bude musieť hradiť sanáciu miestnych budov z vlastných zdrojov. Tak prečo ju neuhradiť aj takýmto spôsobom. (Informácie boli získané na mieste výkonu demolačných prác.)
- Kajo -
15.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet