ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2004 > > Letná tragédia v Mnešickom parku

Letná tragédia v Mnešickom parku

Letná tragédia v Mnešickom parku

Minulý týždeň sme zažili letnú búrku s veľmi silným vetrom. Takéto vetry nebývali v minulosti také časté, ako sa nám stáva v posledných rokoch. Preto máme v Novom Meste nad Váhom i v okolitých obciach staršie stromy ako 100 rokov.


Tento stav však nemusí byť nemenný. Vďaka globálnemu otepľovaniu Zeme sa nám atmosféra mení. Má to za následok extrémne teploty (kladné i záporné) mnohokrát v neobvyklom čase i na neobvyklom mieste. Vetry sú stále silnejšie, zrážky sa chovajú obdobne.

V našom meste má globálne otepľovanie napr. také následky ako v Mnešickom parku. Poslednému víchru neodolala stará lipa a vyvrátila sa. Obvod kmeňa vo výške 130 cm bol 2,5 metra. Jej výška bola 25 m a koruna mala priemer 14 metrov. Spoločenská hodnota, ktorá je bezvýznamná medzi ostatnými stratami, tohto stromu bola 78 500 Sk.

Aby bolo dielo skazy dokončené, osud si vybral najnevhodnejší smer pádu obrovskej lipy malolistej. Strhla so sebou vrchné časti dvoch 18 metrových agátov bielych. Svojim vrcholcom nakoniec zlomila pavlovniu plstnatú (po materiálnej stránke jeden z najvzácnejších stromov => viac než 85 tisíc korún).

Ak vám nie je ľahostajný osud našej planéty, aspoň “Nespaľujme odpad ...“

- redakčná rada -
02.06.2004

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet