ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > SLOVENSKÉ PÔRODNICE 2012

SLOVENSKÉ PÔRODNICE 2012

SLOVENSKÉ PÔRODNICE 2012

Ktoré by si opäť vybrali mamičky? Ktoré sú najlepšie podľa expertov? A ktoré bodujú svojimi službami? Projekt Sprievodca pôrodnicami ukončil v januári 2013 svoj druhý ročník.


Vďaka 3165 hodnoteniam mamičiek, názorom 14-tich expertov z oblasti perinatológie (medicínskej vedy zaoberajúcej sa časovým obdobím okolo pôrodu) koordinátorom projektu, vznikol v roku 2012 rebríček pôrodníc, ktorý hodnotí ich služby, kvalitu zdravotnej starostlivosti i spokojnosť mamičiek. Od februára 2011, kedy tento projekt začal, sa doň zapojilo a ohodnotilo pôrodnice až 7500 mamičiek! 

Slávnostné odovzdávanie certifikátov primárom pôrodníc s najlepším hodnotením prebehlo

5. februára 2013 v Bratislave pod láskavou záštitou Kate Sedgwick, MPH, manželky amerického veľvyslanca na Slovensku a Moniky Hilmerovej, herečky a nastávajúcej dvojnásobnej mamičky.

HODNOTENIE PÔRODNÍC V ROKU 2012
Zatiaľ čo v prvom ročníku projektu sme sa zamerali na mapovanie služieb pôrodníc a na hodnotenie spokojnosti mamičiek, druhý ročník prináša zásadné novinky. Tými sú hodnotenie služieb poskytovaných pôrodnicami a  je expertné hodnotenie, ktoré sa zameriava na hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti slovenských pôrodníc.

Hodnotenie v roku 2012 teda pozostáva z troch častí, rovnakej dôležitosti:

1. EXPERTNÉ HODNOTENIE - hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti (počet pôrodov v pôrodnici, percento cisárskych rezov, perinatologická úmrtnosť, centralizácia...).

2. HODNOTENIE SLUŽIEB poskytovaných pôrodnicou (kvalita vybavenia pôrodnice, podpora novej rodiny, bondingu a dojčenia).

3. HODNOTENIE SPOKOJNOSTI mamičiek.

ZAPOJTE SA AJ VY DO HODNOTENIA PÔRODNÍC!

Projektom Sprievodca pôrodnicami sa chceme podieľať na lepšej informovanosti mamičiek o službách a kvalite pôrodníc, ale aj na zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti v našich pôrodniciach. Snažíme sa zdôrazňovať význam neprerušovaného kontaktu mamičky a bábätka bezprostredne po pôrode, podporovať vytváranie bezpečnej vzťahovej väzby ako prevencie psychických porúch a  propagovať dojčenie.

Zapojte sa aj vy do hlasovania na základe vašich skúseností s pôrodom v slovenských pôrodniciach. Pomôžte tak pôrodniciam motivovať ich k zlepšeniu vlastných služieb. 

Kvalitu pôrodníc budeme monitorovať aj v roku 2013.

SPRIEVODCA PÔRODNICAMI 

 

Sprievodca pôrodnicami je internetová aplikácia, v ktorej má každé gynekologicko - pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne aktualizovať.

Vyplnenie dotazníka bolo pre oddelenia dobrovoľné, k dnešnému dňu odpovedalo 53 pôrodníc, z 54 pôrodníc, ktoré aktuálne na Slovensku fungujú. 

 

Projekt Sprievodca pôrodnicami prebieha kontinuálne od 10. 2. 2011. Vznikol na základe spolupráce medzi Inštitútom zdravotnej politiky Health Policy Institute a internetovým portálom www.rodinka.sk s podporou časopisu Mama a ja, a v roku 2012 i rádia Jemné melódie a Nadácie SPP.

Od vzniku v roku 2011 mal portál www.sprievodcaporodnicami.sk viac ako 155 000 unikátnych návštevníkov a viac ako 640 000 videní (Gemius. Dáta ku dňu: 21.1.2013 ). Mamičky sa počas existencie projektu vyjadrili k pacientskej spokojnosti viac ako 7500-krát. V tomto ročníku to bolo 3165-krát, čo predstavuje 5,8 percenta všetkých pôrodov v roku 2012.

Ambíciou projektu je mapovať súčasný stav pôrodníc z pohľadu ich služieb, ponuky starostlivosti o rodičky a ich deti a z hľadiska kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento projekt ako jeden z mála, sleduje kvalitu v slovenskom zdravotníctve už dva roky.

 

PORTÁL RODINKA.SK je najväčším internetovým magazínom, ktorý sa venuje deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Jeho redakcia publikuje priemerne 100 redakčných článkov za mesiac. Návštevnosť presahuje 350 tisíc reálnych užívateľov mesačne ( Gemius).

 

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením.

      


REBRÍČEK NAJLEPŠIE HODNOTENÝCH PÔRODNÍCCelkové poradie podľa kvality


Expertné hodnotenie


Hodnotenie služieb


Hodnotenie mamičiek

1

FN Trenčín

1

FN Trenčín

1

Sanatórium Koch

1

ĽN Stará Ľubovňa

2

KNsP Čadca

2

UN BA Antolská

2

FN Trenčín

2

NsP D. Streda

3

UN BA Antolská

3

VNsP Lučenec

3

NsP Galanta

3

NsP Partizánske

4

Sanatórium Koch

4

KNsP Čadca

3

NsP D. Streda

4

UVN Ružomberok

5

NsP D. Streda

5

FN Trnava

5

Košice Šaca

5

Bánovce nad B.

6

UN Martin

6

UN BA Ružinov

6

LNsP L. Mikuláš

6

Brezno

7

UN BA Kramáre

7

Poprad

7

FNsP B. Bystrica

7

Zvolen

8

NsP Partizánske

8

UN Martin

8

NsP Rožňava

8

NsP Bardejov

9

LNsP L. Mikuláš

9

NsP S. N. Ves

9

KNsP Čadca

9

B. Štiavnica

10

FN Trnava

10

UN KE Rastislavova

10

FNsP N. Zámky

10

Svidník

11

Košice Šaca

11

UN BA Kramáre

11

B. Štiavnica

11

Sanatórium Koch

12

NsP Levice

12

FNsP Žilina

12

NsP Partizánske

12

VN Žiar n. Hronom

13

UN KE Trieda SNP

13

FnsP Nitra

13

UN BA Antolská

13

KNsP Čadca


.
- Mgr. Katarína Skybová -
06.02.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet