ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Rok Hada

Rok Hada

Rok Hada

Nedeľa bola dňom kedy rok Draka vystriedal rok Hada. Had je trpezlivé a stále bdelé zviera. Môže byť nebezpečné, preto ho netreba podceňovať. Rok Hada bude dobou mocných spodných prúdov a ďalekosiahlych účinkov.


Roky hada bývali dobou dramatických udalostí, ktoré zmenili beh dejín (Veľká októbrová socialistická revolúcia, pád východného bloku v r. 1989, útok na americké dvojičky atď.). Tento rok sa bude vyznačovať spriadaním intríg a rôznymi fámami. Nepochybne pôjde o rok poznačený škandálmi.

 

Rok hada býva rokom významného pokroku. Finančné trhy budú pravdepodobne značne premenlivé, ale dá sa očakávať pomalý hospodársky zvrat. O veľkú podporu sa oprú inovácie. Pôjde o technické výdobytky  ale aj pokrok v oblasti medicíny. Značný dôraz bude kladený na humanitárnu pomoc a otázky životného prostredia. Had lepšie sprístupní rôzne formy umenia, ktoré nás donútia k hlbokému zamysleniu.

 

Jednotlivcom poskytne rok Hada značný potenciál. V tomto období je veľmi podporované učenie a osobný rast. Dajte si vysoké osobné ciele, objavujte v sebe skryté schopnosti, zlepšujte sa! Začal sa rok vhodný pre odvážne činy a rázne konanie. Každý z nás dostane príležitosť urobiť niečo osobne konštruktívne. Využite nadchádzajúci čas na spojenie, zjednotenie so svojim skutočným „Ja“.

- redakcia -
11.02.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet