ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Nový ročník vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2013"

Nový ročník vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2013"

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.


"Pre úspech v súťaži Mladý Európan je potrebné ukázať dobré znalosti histórie, geografie, osobností a významnejších miest Európskej únie. Dôležitou témou sú aj práva občanov Európskej únie, aj vzhľadom na to, že tento rok je Európskym rokom občanov. Verím, že aj táto súťaž pomôže tomu, aby mladí ľudia poznali svoje práva a vedeli ich aj naplno využiť," povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

 

Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič.

 

Súťaže sa v prvom regionálnom kole môže zúčastniť maximálne 10 trojčlenných družstiev. Záujem o účasť v súťaži treba nahlásiť príslušnému informačnému centru Europe Direct pokiaľ možno čo najskôr. Regionálne kolá Mladého Európana sa uskutočnia v rozmedzí 8. až 26. apríla 2013.

 

Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole preukážu súťažiaci svoje zručnosti v skladaní európskych puzzle. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, v ňom ich čakajú zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl postupujú do finálneho celonárodného kola.

 

Národné kolo súťaže "Mladý Európan" sa uskutoční 17.mája 2013 v Nitre. Na víťazov čakajú hodnotné a zaujímavé ceny.

- Ingrid Ludviková -
18.03.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet