ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Európsky deň bezpečnosti na cestách venovaný zníženiu počtu smrteľných úrazov chodcov v mestách

Európsky deň bezpečnosti na cestách venovaný zníženiu počtu smrteľných úrazov chodcov v mestách

Európsky deň bezpečnosti na cestách (6. máj), je príspevkom Komisie k Svetovému týždňu bezpečnosti na cestách pod záštitou OSN, ktorého tohtoročnou témou je bezpečnosť chodcov na cestách.


. Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy dnes otvoril konferenciu k Európskemu dňu bezpečnosti na cestách. V nadväznosti na ňu sa budú v Bruseli konať ukážky týkajúce sa bezpečnosti na verejných komunikáciách, ako aj manifestácia s názvom „dlhá krátka prechádzka“.

 

Podpredseda Komisie Siim Kallas vyhlásil: „EÚ dosahuje v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v porovnaní so svetom vynikajúce výsledky. Aj jeden stratený život je však príliš veľa. Chodci a cyklisti čelia najväčším rizikám v mestách. S neustále zvyšujúcim sa objemom dopravy v našich rastúcich mestách budú tieto riziká pravdepodobne skôr narastať. Preto pristupujeme k tejto otázke proaktívne pri príležitosti Európskeho dňa bezpečnosti na cestách a Svetového týždňa bezpečnosti na cestách pod záštitou OSN.“

 

Z celkového počtu 30 000 úmrtí na európskych cestách ročne (v roku 2012 to bolo 28 000 úmrtí) je v priemere 21 % chodcov, 7 % cyklistov a 18 % motocyklistov a jazdcov na mopedoch. 70 % chodcov, ktorí utrpeli smrteľné zranenia, prišlo o život v mestách. To je dôvod na obavy, pretože za posledných 10 rokov nedošlo k poklesu počtu chodcov usmrtených následkom dopravnej nehody v takej miere, ako v prípade celkového počtu úmrtí na cestách. Takmer v prípade polovice všetkých smrteľných nehôd na cestách v mestských zónach boli ich účastníkmi chodci alebo cyklisti.

 

K rizikám, ktoré číhajú na chodcov a cyklistov v mestách, patrí nedostatočný počet vyhradených pruhov, vysoká rýchlosť vozidiel a nebezpečné správanie sa účastníkov cestnej premávky. Zodpovednosť majú všetci. Chodci, cyklisti, ako aj vodiči áut musia prispieť k bezpečnosti na cestách zodpovedným správaním a vzájomným rešpektom.


Komisia pripravuje niekoľko opatrení konkrétne spojených s bezpečnosťou zraniteľných účastníkov cestnej premávky a bezpečnosťou na cestách v mestských zónach. K týmto opatreniam patrí:

 

· Návrh nových predpisov EÚ týkajúcich sa konštrukcie kabín nákladných automobilov vrátane zlepšenia zorného poľa vodiča, ako aj odkláňajúceho tvaru a deformačnej zóny v prednej časti kabíny, ktoré pomôžu každý rok zachrániť život 300 až 500 zraniteľným účastníkom cestnej premávky, teda chodcom alebo cyklistom (pozri IP/13/328); 

 

· Pripravovaný balík mestskej mobility obsahujúci ustanovenia na plánovanie bezpečnej a udržateľnej dopravy v mestách (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm);

 

· Iniciatíva CIVITAS, v rámci ktorej mestá skúšajú inovačné opatrenia zamerané na udržateľnú mestskú mobilitu, ako aj na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (www.civitas.eu);

 

· Pokračovanie v zavádzaní moderných technológií a vozidlových bezpečnostných systémov, ako sú napríklad systémy detekcie chodcov a núdzového brzdenia (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm);

 

· Nová iniciatíva o ťažkých úrazoch v cestnej premávke (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm);

 

· Akcie zamerané na zvyšovanie informovanosti, napríklad prostredníctvom Európskej charty bezpečnosti na cestách (http://www.erscharter.eu).

 

Viac informácií o bezpečnosti chodcov nájdete v každoročnej brožúre o bezpečnosti na cestách, v ktorej je uvedená podrobnejšia štatistika za rok 2011: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/.

- Ingrid Ludviková -
06.05.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet