ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Začal sa celoslovenský prieskum „Zdravie bez úplatku“.

Začal sa celoslovenský prieskum „Zdravie bez úplatku“.

Od mája do júna 2013 prebieha na portáli www.bezuplatku.sk dvojmesačný prieskum, do ktorého sa môžete zapojiť aj Vy!


Akciu organizuje Health Policy Institute s podporou Nadácie Pontis.

 

 

 

Zapojte sa do celoslovenského prieskumu! Aj Vaša skúsenosť môže uviesť veci na pravú mieru.

 

 

 

 „Cieľom tohto projektu je zistiť či sme na Slovensku zvyknutí dávať neformálne platby a dary za služby v zdravotníctve. Neformálnymi platbami a darmi sú myslené platby bez dokladu, ale i kvety či bomboniéri za vyjadrenie vďaky za dobrú starostlivosť. Zaujíma nás i v akej forme ľudia tieto neformálne platby a dary dávajú a prečo,“ hovorí Roman Mužik z Health Policy Institute.

 


Úlohou portálu bezuplatku.sk je preto získať čo najväčší počet vyplnených dotazníkov od občanov z celého Slovenska. Prieskum je jedinečný v tom, že svoju pozornosť sústredí na zažitú skúsenosť a neopiera sa o názor alebo pocitové, subjektívne vnímanie ľudí. Získané informácie tak poskytnú podložený názor o výskyte neformálnych platieb a darov za služby v slovenskom zdravotníctve.

 

 

 

Výsledok poskytne analýza dotazníkov vyzbieraných počas mesiacov máj a jún 2013 a bude publikovaná na jeseň 2013. 

 

Aj po uzavretí zberu dotazníkov pre analýzu však zostáva portál aktívny a zber dotazníkov bude i naďalej pokračovať.

- Mgr. Katarína Skybová -
14.05.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet