ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > V Hurbanových sadoch zmizli stromy

V Hurbanových sadoch zmizli stromy

V Hurbanových sadoch zmizli stromy

Iste ste si už mnohí všimli, že v novomestských Hurbanových sadoch v posledných dňoch zmizli stromy. Po niektorých zostal kmeň, po iných len veľký kráter. Čo sa to teda deje v novomestskom \"Central parku“?


   Po ošetrení drevín v Mnešickom parku na jeseň 2003 sa stali Hurbanove sady najkritickejším parkom v Novom Meste nad Váhom. Každoročne tam nejaký strom neprežije zimu. Tie, ktoré nevyschnú hneď, presychajú aj niekoľko vegetačných období. V tomto roku dokonca vyschnutá lipa padla na pozemok Cityfarmy. Došlo aj k poškodeniu múru, ktorý museli technické služby mesta opraviť z vlastných prostriedkov.
Aby sa nestalo, že jedného roku vyschnú viaceré z najväčších gigantov – tieto stromy svojimi korunami tvoria veľký dáždnik nad pozemkom parku – Komisia ochrany životného prostredia rozhodla o asanácii vyschnutých a preschnutých drevín. Do blízkosti starých stromov budú vysadené mladé. Po smrti veľkých dáždnikov by nám teda nemal zostať holý park, ale zakorenené a mohutnejúce dreviny.
Ako prvá bude rekonštruovaná severozápadná  časť parku (pri letnom amfiteátri). V tomto priestore môžete momentálne vidieť spúšť s jamami a kmeňmi. Bude tu vysadených okolo 25 vzrastlých drevín. Ich výška pri výsadbe bude mať od 2 do 6 m. K výrubu starých stromov pred výsadbou došlo aj z toho dôvodu, že pri neskoršom odstraňovaní veľkých drevín by mohlo dôjsť k poškodeniu mladých stromov. Pôjde o vzácnejšie druhy, ktoré sa hodia do priestorov akým sú parky a ich poškodenie by skutočne nebolo žiaduce.
- redakcia -
20.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet