ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2013 > > Výskum: Nové partnerstvo na boj proti chorobám súvisiacim s chudobou

Výskum: Nové partnerstvo na boj proti chorobám súvisiacim s chudobou

Európska únia a Nadácia Billa a Melindy Gatesových sa dnes dohodli na spolupráci v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a iným chorobám súvisiacim s chudobou, ktorými v súhrne trpí viac než 1 miliarda ľudí na celom svete. Dohoda, ktorú dnes v Paríži podpísal spolupredseda nadácie Bill Gates a európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová, vytvára nové strategické partnerstvo pre výskum v danej oblasti. V období rokov 2007 až 2011 prispeli nadácia a Európska komisia sumou vo výške približne 2,4 miliárd EUR (3,1 miliárd USD) na výskum a vývoj v oblasti infekčných chorôb súvisiacich s chudobou, čím prispeli k vývoju viac než 20 nových a zdokonalených produktov.


Toto partnerstvo bude investovať do výskumu a vývoja život zachraňujúcich opatrení zameraných na zlepšenie zdravia a blahobytu ľudí žijúcich v rozvojových krajinách. Okrem toho, že sa obidve organizácie budú snažiť urýchliť vývoj potrebných liekov, očkovacích látok a diagnostických postupov, budú sa tiež usilovať o to, aby sa tieto produkty dostali rýchlo k tým osobám ktoré ich najviac potrebujú. Komisárka Geoghegan-Quinnová uviedla: „Naším cieľom v rámci nového partnerstva je spolupracovať na vývoji aspoň jedného nového a lepšieho zdravotného produktu každý rok. To bude znamenať veľký krok vpred pre milióny ľudí, ktorí trpia chorobami súvisiacimi s chudobou.“ Bill Gates v tejto súvislosti uviedol: „S dostatočnými zdrojmi a s dostatočnou politickou vôľou môžeme pred skončením tohto desaťročia zlepšiť životy miliónov ľudí. Nadácia je plne odhodlaná podporiť vývoj produktov, ktoré môžu zachrániť život s cieľom riešiť jeden z najťažších problémov na svete. Partnerstvo s Komisiou a s inými darcami má kľúčový význam pre úspech našej spoločnej misie.“ Nadácia a Európska komisia plánujú v priebehu konferencie o inováciách, ktorá sa bude konať v roku 2014, zaviesť vyhlasovanie spoločnej ceny pre inovácie, ktorou sa budú oceňovať inovácie, ktoré sa zaoberajú problémami v súčasných prístupoch k otázke celosvetového zdravia. Komisia a nadácia budú takisto spoločne financovať klinický vývoj nových nástrojov na liečbu a prevenciu HIV, tuberkulózy, malárie a iných zanedbávaných infekčných chorôb ako napr. hnačkové ochorenia, vred Buruli, trachóm, lymfatická filarióza a spavá choroba. Veľká časť tejto práce sa bude vykonávať prostredníctvom Partnerstva európskych a rozvojových krajín pre klinické skúšky (ďalej len „EDCTP“), hlavnej iniciatívy Európskej Únie, do ktorej je v súčasnosti zapojených 16 európskych krajín a 30 partnerských krajín subsaharskej Afriky. Súvislosti EDCTP čoskoro vstúpi do svojej druhej fázy, ktorá zahrnie ďalšie časti klinických hodnotení a ďalšie choroby. EDCTP je pripravené stať sa jedným z hlavných zástancov vývoja nových produktov a budovania kapacít v krajinách s endemickými chorobami. Európska komisia navrhla vyčleniť z rozpočtu EÚ takmer 1 miliardu EUR, aby dorovnala príspevky európskych partnerských krajín. Toto partnerstvo môže zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečení katalytického financovania pre pokročilé štádium klinických skúšok s cieľom preukázať bezpečnosť a účinnosť prelomových liekov a očkovacích látok. Typické pokročilé štádium klinických skúšok nového lekárskeho zákroku môže trvať až 15 rokov a náklady na nový liek alebo očkovaciu látku môžu dosiahnuť 500 až 800 miliónov EUR. Bezpečné, účinné a cenovo dostupné lieky pre mnoho chorôb súvisiacich s chudobou však stále chýbajú a sociálne a ekonomické náklady spojené s týmito chorobami obmedzujú možnosti rozvoja, najmä v subsaharskej Afrike. Obe strany v súčasnosti zisťujú investičné príležitosti v súvislosti s perspektívnymi produktmi a novými vedeckými prístupmi v kombinácii s využitím účinných investičných stratégií a flexibilných mechanizmov financovania. Jednou z kľúčových cieľových oblastí je tuberkulóza, kde je potrebné vyvinúť nové lieky a očkovacie látky a uplatňovať nové vedecké prístupy v záujme zastavenia tejto epidémie a predchádzania vzniku kmeňov tejto choroby rezistentných na lieky. Choroby súvisiace s chudobou majú veľmi negatívny vplyv na zdravie, spoločnosť a hospodársky rast v mnohých krajinách. Devastujú najmä najchudobnejšie a najmarginalizovanejšie skupiny obyvateľstva na svete. Viac než 1 miliarda ľudí vrátane 400 miliónov detí trpí jednou alebo viacerými z troch hlavných chorôb súvisiacich s chudobou (HIV/AIDS, malária alebo tuberkulóza) alebo zanedbávanými infekčnými chorobami ako napr. vred Buruli, trachóm, lymfatická filarióza a spavá choroba. HIV/AIDS ročne zabije približne 2 milióny ľudí, kým malária a tuberkulóza spolu zabijú okolo 2,2 miliónov ľudí. Boj proti hlavným chorobám súvisiacim s chudobou sa čím ďalej tým viac stáva celosvetovým zdravotným problémom. Narastajúca mobilita ľudí vrátane cestovného ruchu a migrácie znamená, že nové alebo opakované výzvy spôsobené infekčnými chorobami sa môžu objaviť v ktorejkoľvek krajine na svete. Na výskyt a šírenie týchto chorôb na celom svete má taktiež vplyv globálne otepľovanie a vznik rezistencie na lieky. Odkazy Odkaz na memorandum o porozumení: http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf Partnerstva európskych a rozvojových krajín pre klinické skúšky (EDCTP): http://www.edctp.org/ http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do Európska komisia – výskum v oblasti zdravia: http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html
- Ingrid Ludviková -
11.06.2013

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet