ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Na tenkom ľade?

Na tenkom ľade?

Na tenkom ľade?

Od roku 1978 zaznamenávajú satelity okrem iného aj rozsah zaľadnenia na severnej pologuli. Podľa klimatických modelov pri súčasnom trende a pokračujúcom predpokladanom otepľovaní do roku 2100 nebude na severnej pologuli v lete ľad. Podľa najnovších zistení, je možné, že proces sa ešte urýchli a dočkajú sa toho už naše deti.


Topenie sa urýchľuje V rokoch 2002 až 2005 došlo k prudšiemu poklesu ľadu ako v predchádzajúcich rokoch. Počas zím 2002- 2003 a 2003 - 2004 bol však tento väčší pokles čiastočne eliminovaný vyššou snehovou nádielkou. Sezóna 2004 – 2005 však bola odlišná, a úbytok ľadu v lete nebol v zime doplnený. Len počas zimy zodpovedal pokles 3% za desať rokov. Doteraz platilo, že pokles ľadu v niektorej oblasti Arktídy bol kompenzovaný nárastom v inej oblasti. Sezóna 2004 – 2005 však bola v tomto smere špecifická, keď úbytok bol zaznamenaný v celej oblasti. Údaje z tohoto roku nie sú o nič pozitívnejšie. V lete bol opäť rozsah ľadu rekordne nízky. Je celkom možné (a satelitné snímky to potvrdzujú), že ľadová pokrývka severu prekročila takzvaný “tipping point”, teda bod návratu. Dosledky úplneho roztopenia Arktického ľadu sú nedozierne, pričom tu nejde “iba” a zaplavenie prímorských oblastí (ľad na vode pláva, takže vplyv na zvýšenie motskej hladiny bude minimálny, nie však v prípade Grónska, kde ide o ľad pevninský). Táto oblasť slúži predovšetkým ako stabilizátor globálnej klímy a jej roztopením sa klimatické zmeny nepredstaviteľne urýchlia… Ale my, tu už našťastie nebudeme, alebo áno? (Popravde, koho z vás zaujíma, čo bude o 50 alebo 100 rokov?) http://uanews.org/cgi-bin/WebObjects/UANews.woa/3/wa/SRStoryDetails?ArticleID=11532 http://nsidc.org/news/press/20050318_arcdec.html
- Alexander Ač -
22.10.2005

Fotogaléria

Na tenkom ľade?


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet