ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Čo smie na palubu?

Čo smie na palubu?

Čo smie na palubu?

Od dnes (31.1.2014) platia nové, liberálnejšie pravidlá na letiskách.


Počnúc dnešným dňom si budú môcť cestujúci vziať na palubu
a) tekutiny nakúpené v duty-free zóne letiska uložené v uzavierateľnej priehľadnej taške
b) tekutiny v nádobách do 100 ml c celkovým povoleným objemom 1 liter
c) tekuté lieky a dojčenskú stravu.

Od tohto dátumu by letiska mali byt vybavene špeciálnymi skenermi na detekovanie tekutých výbušnín. V praxi to znamená aj to že napr. mamičky s malými deťmi budú odbremenené od povinného ochutnávania tekutej stravy pred bezpečnostnými agentmi na letisku.

Zmeny ohľadom tekutín nakúpených v duty free zóne sa tykajú najmä transkontinentálnych letov. Napríklad doteraz platilo, že ak si cestujúci kúpil v duty free v Hong Kongu fľašu whisky a cestou do Bruselu prestupoval v Helsinkách, na helsinskom letisku mu nákup odobrali, pretože nebolo možné určiť či pochádza z bezpečného zdroja. To riešia práve nove povinné detekčné skenery. Po novom, pokiaľ je v duty free kúpená tekutina v uzavierateľnej a bezpečnej taške, už nákup nebude skonfiškovaný. Fľašu kúpenú v Hong Kongu totiž oskenujú na bezpečnostnej kontrole v Helsinkách a ak bude v poriadku cestujúci môže pokojne aj so svojim nákupom pokračovať na transfer do Bruselu.
Ide o prvý krok smerom k odstráneniu prísnych pravidiel tykajúcich sa tekutín na palube.

Bezpečnosť naďalej zostáva vždy na prvom mieste, ale EK ma záujem postupne odbúrať obmedzenia tykajúce sa tekutín. Termín úplného zrušenia obmedzení nie je ešte určený a závisí aj od toho, ako sa v praxi bude osvedčí používanie nových bezpečnostných detekčných skenerov.
Ikonografia k novým pravidlám: : http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/doc/information_flier_for_air_passengers_-_rules_on_liquids_carried_as_hand_luggage_(2013_7820_2epr).pdf

- Ingrid Ludviková -
31.01.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet