ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Noc literatúry 2014

Noc literatúry 2014

Už túto stredu 14. mája o 18.00 začne v Bratislave, Senci, Trenčíne, Žiline, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici a Štiavnici, ale aj v metropolách celej Európy čitateľský maratón známy ako Noc literatúry. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je už po šiestykrát spoluorganizátorom tohto obľúbeného podujatia. Hlavnými organizátormi sú České centrum a združenie kultúrnych inštitútov EUNIC.


Európska komisia podporuje Noc literatúry aj preto, že v sebe spája dve hlavné priority jazykovej politiky EÚ. Vzdáva hold kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy, v ktorej spočíva jedinečné kultúrne dedičstvo. Rešpekt a podpora národných jazykov sú zakotvené vo vôbec prvom právnom predpise, ktorý zjednocujúca sa Európa prijala po 2. svetovej vojne. Symbolicky aj prakticky vyjadruje rovnosť medzi európskymi národmi bez ohľadu na ich dejiny, geografickú veľkosť či hospodársky vplyv. Popritom chráni európske jazyky pred sklonmi k ich vytesňovaniu do lokálneho či domáckeho prostredia a zabezpečuje im priaznivé podmienky na ďalší rozvoj.

„V Európskej únii je právne ustanovená rovnosť medzi úradnými jazykmi členských štátov. Z toho plynie záruka, že ani malé jazyky, ako je slovenčina, nestratia význam a ostanú vždy v centre európskeho diania," uviedol vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek.

Dôležitým prostriedkom ďalšieho obohacovania národných jazykov je podpora prekladu a prekladovej literatúry, na ktorú sa zameriava aj Noc literatúry. Pôsobivou formou približuje hodnoty literárnych diel európskych autorov slovenským čitateľom a poslucháčom v ich materinskom jazyku.

Inštitúcie EÚ dnes vďaka prekladateľským službám hovoria 24 úradnými jazykmi. Európska komisia predstavuje jeden z najväčších prekladateľských servisov na svete a hoci sa jej vlastná aktivita zameriava na odborný text, systematicky v celej Európe podporuje aj umelecký preklad.

Okrem činnosti Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a kancelárie Generálneho riaditeľstva EK pre preklad sa podpora prekladu sústreďuje v novom programe pre kultúru pod názvom Kreatívna Európa. Z programu možno čerpať granty na projekty prekladu literárnych diel do materinského jazyka s cezhraničným rozmerom. V minulom programovom období získali európske granty na preklad aj dve slovenské vydavateľstvá Kalligram a Q 111.

Počas Noci literatúry majú čitatelia možnosť zoznámiť sa s dielami európskych autorov zaujímavou formou na netradičných, s literatúrou bežne nespájaných miestach. Tento rok nájdete v Bratislave čítať Richarda Stankeho, Magdu Vášáryovú, Annu Šiškovú a ďalších slovenských hercov na 9 rôznych miestach medzi Šafárikovým námestím a Lazaretskou ulicou. Najkrajšia záhrada v Starom Meste, kontajner či tajomné suterény - to je len ukážka niekoľkých stanovíšť, na ktorých sa budú verejnosti čítať ukážky z prekladov európskej literatúry. Noc literatúry má aj cezhraničný rozmer. Na paralelnom podujatí v Prahe sa v tento deň bude čítať aj slovenský autor Pavol Rankov, ktorý spolu s Janou Beňovou získal prestížnu cenu Európskej únie za literatúru.

- Ingrid Ludviková -
12.05.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet