ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Katrina, Rita a globálne otepľovanie

Katrina, Rita a globálne otepľovanie

Katrina, Rita a globálne otepľovanie

Dva extrémne silné hurkány v priebehu jedného mesiaca. Hurikán Katrina sa stal tretím hurikánom s najnižším nameraným tlakom (920 milibarov pri vpáde na pevninu) za posledných 100 rokov (odkedy sú historické záznamy), v zápätí ho predbehol hurikán Rita. Utekalo pred ním viac ako 1 milión obyvateľov ohrozeného pobrežia. Rita je túto sezónu 16 tropickou pomenovanou búrkou a zatiaľ rekordným v počte pomenovaných búrok bol rok 1933. Vtedy zasiahlo pobrežie Severnej Ameriky až 21 búrok. Tento rok by však mohol byť rekordným, keďže do konca sezóny tropických búrok ostávajú ešte dva mesiace.


Hurikán vzniká vtedy, ak voda pri povrchu hladiny oceánu dosiahne určitú kritickú teplotu. Ďalšími faktormi je napríklad aj prúdenie vetra. Podľa Milana Lapina, známeho slovenského klimatológa je príčina zvýšeného výskytu tropických búrok a hurikánov jednoznačná: “posledný mesiac je teplota povrchu mora v danom regióne od 29 do 31 °C, čo je o 2-3 °C nad dlhodobým priemerom. Keďže sila hurikánu závisí predovšetkým od teploty povrchu mora, je viac-menej jasná príčina zosilnenia hurikánov" Možno sa teraz dohadovať, PREČO je priemerná teplota vyššia. Určite nie je možné za žiadnu meteorologickú udalosť viniť globálne otepľovanie. To by bolo príliš zjednodušujúce. Pravdepodobnejšie však už je, že ak jedným z rozhodujúcich faktorov pri vzniku hurikánu je teplota vody, a vyššia teplota vody súvisí s vyššou teplotou vzduchu nad ňou a vyššia teplota vzduchu súvisí aj s obsahom CO2 vo vzduchu, tak potom sa bude zvyšovať aj pravdepodobnosť silných hurikánov. Podľa posledných výskumov sa za posledných 35 rokov zdvojnásobil počet hurikánov kategórie 4 a 5, pričom však ich celkový počet zostal nezmenený. Je celkom dobre možné, že pri dostatočnom zvýšení priemernej teploty vody dôjde aj k zvýšeniu ich počtu. Nedávno sa stavili dvaja ruskí vedci s americkým vedcom o desaťtisíc dolárov. Američan tvrdí, že otepľovanie atmosféry je spôsobené hlavne súčasnou zvýšenou koncentráciou C02 vo vzduchu. Rusi tvrdia samozrejme, že rozhodujúcim faktorom je slnečná aktivita a globálne priemerné teploty budú pomaly klesať. Na ktorú stranu by ste sa pridali???
- Alexander Ač -
24.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet