ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Nakupujete lieky cez internet? Komisia zavádza logo v záujme bezpečnosti spotrebiteľov

Nakupujete lieky cez internet? Komisia zavádza logo v záujme bezpečnosti spotrebiteľov

Nakupujete lieky cez internet? Komisia zavádza logo v záujme bezpečnosti spotrebiteľov

Európania čoraz častejšie nakupujú lieky online. Ako si môžeme byť istí, že internetové lekárne sú hodnoverné a bezpečné? Komisia prijala vykonávacie nariadenie podľa smernice o falšovaných liekoch (2011/62/EÚ), v ktorom sa stanovuje spoločné logo pre internetové lekárne, ako aj technické požiadavky na zabezpečenie jeho hodnovernosti. Logo bude plne k dispozícii v druhej polovici roku 2015.


Európsky komisár pre zdravie Tonio Borg uviedol: „Pri nákupe liekov online si spotrebitelia musia uvedomiť, že ak nenakupujú od legálnych internetových dodávateľov, vystavujú sa riziku nákupu falšovaných liekov. Tie môžu byť neúčinné, škodlivé alebo dokonca smrteľné. Komisia zaviedla spoločné logo pre internetové lekárne, aby spotrebiteľom nehrozilo nebezpečenstvo.“

Ako logo vyzerá?

Na domovskej stránke internetovej lekárne hľadajte logo zobrazené v titulke. V obdĺžniku naľavo bude vlajka krajiny EÚ, v ktorej internetová lekáreň pôsobí, a text sa bude zobrazovať v úradnom jazyku, resp. jazykoch daného štátu. Ako to funguje?

Najprv na webovej stránke, kde chcete nakupovať lieky, vyhľadajte logo a kliknite naň. Odkaz by vás mal presmerovať na webovú stránku vnútroštátneho regulačného orgánu, na ktorej sa nachádza zoznam všetkých legálnych internetových lekární a iných legálnych maloobchodných predajcov liekov. Skontrolujte, či je medzi nimi aj predmetná lekáreň, a až potom pokračujte v nákupe. Ak sa podnik v zozname nenachádza, z tejto internetovej stránky si lieky neobjednávajte. Obráťte sa na jedného z legálnych maloobchodných predajcov liekov uvedených na webovej stránke vnútroštátneho regulačného orgánu.

Kedy systém začne fungovať?
Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť v najbližších štyroch až šiestich týždňoch. Členské štáty majú na prípravu jeho uplatňovania jeden rok. Európska komisia poskytuje vnútroštátnym orgánom balíček komunikačných nástrojov, aby im pomohla pri príprave celoštátnych informačných kampaní, ktoré sú povinné na základe smernice o falšovaní liekov.

Balíček nástrojov a viac informácií o falšovaných liekoch nájdete na adrese:
http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines/index_en.htm

Webová stránka komisára Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

- Ingrid Ludviková -
24.06.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet