ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Predajňa ohľaduplná k životnému prostrediu víta obyvateľov Nového Mesta nad Váhom

Predajňa ohľaduplná k životnému prostrediu víta obyvateľov Nového Mesta nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom je prvým mestom na Slovensku, kde Kaufland Slovenská republika v.o.s. oddnes spúšťa svoj nový koncept Zelenej predajne. Environmentálne zamerané poňatie predajne šetrí životné prostredie a zároveň motivuje zákazníkov k väčšej zodpovednosti voči životnému prostrediu.


Zber a triedenie recyklovateľného odpadu bude odo dneška pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom ešte dostupnejšie. Predajňa Kaufland v Novom Meste nad Váhom sprístupnila svojim zákazníkom Zelený Kaufland chodník, v rámci ktorého môžu odovzdať viaceré druhy recyklovateľného odpadu a navyše sa pritom prostredníctvom atraktívne spracovaných informačných tabúľ dozvedieť aj mnohé zaujímavé fakty o tom prečo a ako separovať odpad. „Veríme, že pochopenie problematiky motivuje našich zákazníkov zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu a pridajú sa k nášmu zelenému projektu či už zberom surovín, šetrením energií alebo ďalšími aktivitami“, hovorí Martin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s.

Jednotlivé stanovištia Zeleného Kaufland chodníka sú rozmiestnené tak aby obsahovo korešpondovali s tovarom, ktorý sa v danom oddelení predáva. Zákazníci tu nájdu stanovištia na zber skla, plastov, plastových fólií, PET fliaš, lepenky, či papiera. Vďaka spolupráci so spoločnosťou HUMANA People to People môžu pred predajňou odovzdať taktiež použitý textil. „V rámci projektu Zelený Kaufland plánujeme aj pravidelnú organizáciu zberových dní, počas ktorých budú môcť obyvatelia odovzdať aj nepotrebnú bielu alebo čiernu techniku, textil, či iné materiály, ktoré nie sú zbierané s bežným domovým odpadom“, dodáva M. Gärtner. Na tento účel budú pred predajňami Kaufland v avizovaných termínoch umiestňované veľkokapacitné kontajnery. Prvý zberný dvor na výrobky čiernej techniky je plánovaný na dni 12. – 14. júla 2014.

Projekt Zelený Kaufland však nie je iba o zbere recyklovateľného odpadu. Predajňa zaradená do projektu musí spĺňať aj kritériá úspornej energetickej prevádzky, ktorá je zabezpečená vďaka dômyselnému systému rekuperácie. Inovatívna technológia dokáže pokryť až 80% spotreby tepla v zimných mesiacoch a celoročne pomáha pri chladení tovaru. Len v prevádzke v Novom Meste nad Váhom umožnila táto technológia v roku 2013 úsporu energie v objeme až 169 675 kWh.

Ďalšou oblasťou v ktorej sa Kaufland zapája do ochrany životného prostredia sú plastové tašky. Odhaduje sa, že každý Slovák ich ročne spotrebuje až 466, pričom väčšina z nich počas svojho rozkladu, ktorý môže trvať až desiatky rokov, uvoľňuje do prostredia toxické látky. „V predajniach Kaufland však zákazníci pri pokladniach dostanú len špeciálne plastové tašky, ktoré sú 100% rozložiteľné“, uzatvára M. Gärtner.

Šetrenie neobnoviteľných zdrojov energie a nakladanie s odpadmi sú pri súčasnom stave zaľudnenia našej planéty kľúčovými otázkami pre zachovanie životného prostredia na Zemi. „Triedenie a opätovné využitie recyklovateľného odpadu by sa preto malo stať prioritou nielen štátnych predstaviteľov jednotlivých krajín, ale aj každého zodpovedného podnikateľského subjektu, či občana tejto krajiny“, hovorí Bohumila Tauchmannová členka predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, ktorá je garantom projektu Zelený Kaufland. „Oceňujem preto iniciatívu spoločnosti Kaufland a verím, že táto iniciatíva neostane lokalizovaná len na územie Nového Mesta nad Váhom“, dodáva B. Tauchmannová.

- Martin Gärtner -
30.06.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet