ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Viac ako 60 miliónov z európskeho regionálneho fondu prispeje k čistejšej mestskej doprave v Bratislave

Viac ako 60 miliónov z európskeho regionálneho fondu prispeje k čistejšej mestskej doprave v Bratislave

Európska komisia schválila investíciu vo výške 61.4 miliónov eur z Regionálneho fondu. Vďaka tejto sume budú mať obyvatelia Bratislavy bezpečnejšiu, spoľahlivejšiu a čistejšiu verejnú dopravu. Prostriedky sú určené na nákup 30 nových električiek pre hlavné mesto. Nové električky budú jazdiť na existujúcich trasách ako aj na novej trase do Petržalky.


Rozšírený systém električkovej siete zníži počet autobusov a áut a výrazne tak prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste.

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, ktorý investíciu odobril povedal: „Tento projekt je dobrým príkladom ako investície v rámci regionálnej politiky môžu prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov aj na Slovensku. Tento projekt zaistí kvalitnejšiu verejnú dopravu ako aj bezpečnejšie, udržateľné a ekologické podmienky cestovania. To všetko prispeje k lepšej kvalite mestského života. Projekt prispeje aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti a k celkovému posilneniu hospodárstva v hlavnom meste Slovenska a rovnako napomôže krajine spĺňať ciele v oblasti klímy."

Táto investícia je z programu Doprava, prioritná os Integrovaný dopravný systém, koľajové vozidlá a infraštruktúra. Európska únia prispeje čiastkou 61.4 miliónov eur z Kohézneho fondu, z celkových nákladov 76 miliónov eur.
Projekt začal 1. júla 2013 a má byť realizovaný do konca roku 2015.

Ďalšie informácie
Jedná sa o tzv. ”veľký projekt”, pri ktorom výška celkovej investície presahuje 50 miliónov eur. Veľké projekty podliehajú schváleniu Európskej komisie, kým pri iných typoch projektov je dostačujúce schválenie na národnej, prípadne regionálnej úrovni.
Tento projekt je súčasťou strategického programu rozvoja Dopravného podniku Bratislava, ako aj príslušných plánov mesta Bratislavy. V rámci neho bude zakúpených 15 jednosmerných a 15 obojsmerných električiek pre účely mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.
Rozhodnutie o spolufinancovaní tohto projektu je súčasťou programového obdobia 2007-2013, v ktorom bolo Slovensku na Kohéznu politiku pridelených okolo 11.7 miliárd eur. V programovom období 2014-2020 dostane Slovensko približne 14 miliárd eur.
Viac informácií:
EU-funded 'Major Projects'
Project contact
EU cohesion policy in Slovakia 2007-2013
EU cohesion policy in Slovakia 2014-2020
Twitter
@EU_Regional @JHahnEU

- Ingrid Ludviková -
01.07.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet