Archiv



Obcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Inšpiratívny priestor pre neziskové organizácie - Quick Kancle

Inšpiratívny priestor pre neziskové organizácie - Quick Kancle

Inšpiratívny priestor pre neziskové organizácie - Quick Kancle

QuickKancle˜ je otvorený priestor určený občianskym združeniam a tímom pracujúcim na neziskových projektoch, ktorí budú počas desiatich mesiacov spoločne zdieľať a vytvárať tak inšpiratívne prostredie na prácu. K dispozícii majú novo-zrekonštruovaný networkingový priestor so základným kancelárskym vybavením a wi-fi pripojením.


Projekt QuickKancle˜, ktorý spravuje občianske združenie ID Space Team, bol odštartovaný vo februári 2011 a jeho cieľom je pomôcť najmä začínajúcim organizáciám riešiť veľký problém, ktorým je nájsť vhodný priestor a zároveň im ukázať, ako spolupráca, kontakty a spojenie pozitívnej energie dokážu podnietiť skvelé myšlienky a inšpirovať ľudí k realizácii zdanlivo nezrealizovateľných nápadov.

QuickKancle˜ sa nachádza v súčasnom kultúrnom centre Bratislavy – KC Dunaj˜, s ktorým nielen zdieľa štvrté poschodie, ale aj spolupracuje na spoločných aktivitách. KC Dunaj˜ celoročne ponúka bohatú paletu zaujímavých podujatí a koncertov.

Občianske združenie ID Space Team rozbehlo svoje aktivity v roku 2011 projektom „Rozbaľ to, Bratislava!“. Tretí ročník tohto festivalu oživil prvý septembrový týždeň v Starej Tržnici. Aj v projekte QuickKancle˜ sme si dali za cieľ otvoriť nové možnosti pre aktívnych mladých ľudí. Chceme im bezplatne poskytnúť priestor pre realizáciu ich vizií.

Deadline prihlasovania projektov je v piatok 26.9.2014 a info o celom projekte aj s prihlasovacím formulárom nájdete na : http://goo.gl/QUQrYc

- Izabela Malašenková -
23.09.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet