ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Cesta svetla

Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje 11. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím.


Súťažiť môže každý, kto vyplní, podpíše a do 30. septembra 2014 na adresu organizátora doručí prihlášku s minimálne jednou fotografiou. Podrobné podmienky súťaže a prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť na www.unss.sk
- Mgr. Mária Krafčíková Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska -
21.09.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet