ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Odovzdaním obnoseného šatstva pomôžete dvojnásobne

Odovzdaním obnoseného šatstva pomôžete dvojnásobne

Priemerný človek v Európe spotrebuje 10 až 15 kg odevov a obuvi ročne. Každá tona oblečenia, ktorá nemusí byť odvezená na skládku alebo do spaľovne prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 a k ochrane životného prostredia. V rámci svojho projektu Zelený Kaufland chce spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s. motivovať občanov Nového Mesta nad Váhom k odovzdaniu nepotrebného šatstva, preto už po tretí raz pripravila zberové dni od 21. do 24. novembra 2014.


Po batériách zbieraných v júli a malých elektrospotrebičoch, ktorých sa počas troch septembrových dní vyzbieralo 700 kg, tak budú môcť zákazníci Kauflandu priniesť obnosené šaty, nepotrebnú obuv, doplnky alebo aj domáce textílie ako uteráky, plachty či koberce. A to v čase od 8.00 do 20.00 hod. na parkovisko pred obchodný dom Kaufland na Malinovského ulici v Novom Meste nad Váhom, kde budú zabezpečené zberové nádoby v spolupráci s hnutím Humana People to People. To zabezpečuje ich recykláciu a opätovný predaj, výťažok z ktorého sa používa v najchudobnejších častiach sveta na zlepšenie životných podmienok, prekonanie ekonomickej nerovnosti, medzier vo vzdelaní, či odstránenie hladu.

Spoločnosť Kaufland spolupracuje s hnutím Humana People to People od júna tohto roka. „Počas tohto obdobia vyzbierali v 12 predajniach Kaufland na Slovensku zákazníci i zamestnanci viac ako 9 ton šatstva, z toho najviac v Nových Zámkoch – až 2,8 tony. Dostali tak príležitosť zbaviť sa rozumným spôsobom nepotrebných vecí, ktoré budeme ďalej triediť a predávať,“ uviedol Juraj Kunák z občianskeho združenia Humana na Slovensku. “V chudobných častiach sveta je ťažké a niekedy až nemožné realizovať materiálnu pomoc. Kým by niekam dorazila, bola by už rozkradnutá. Jediná vec, ktorú nikdy nikomu žiadna vláda ani vojenská chunta nedokáže vziať, je vzdelanie. Našim hlavným cieľom sú preto edukačné projekty,” dodal Juraj Kunák.

Napriek tomu, že tentokrát sa bude primárne zbierať šatstvo a nepotrebný textil, zákazníci môžu priniesť naďalej aj použité batérie a malé elektrospotrebiče. „Tieto aktivity sú totiž súčasťou nášho dlhodobého projektu Zelený Kaufland a celkovej stratégie vo vzťahu k životnému prostrediu a jeho ochrane,“ hovorí Matin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s..

Projekt Zelený Kaufland bol spustený v Novom Meste nad Váhom ako v prvom meste na Slovensku 26. júna 2014. Predajňa Kaufland v Novom Meste nad Váhom sprístupnila svojim zákazníkom Zelený Kaufland chodník, v rámci ktorého môžu odovzdať viaceré druhy recyklovateľného odpadu a navyše sa pritom prostredníctvom atraktívne spracovaných informačných tabúľ dozvedieť aj mnohé zaujímavé fakty o tom prečo a ako separovať odpad. Jednotlivé stanovištia Zeleného Kaufland chodníka sú zamerané na zber skla, plastov, plastových fólií, PET fliaš, lepenky, papiera, či textilu. Predajňa Kaufland v novom Meste nad Váhom sa právom hrdí titulom Zelená predajňa i vďaka dômyselnému systému rekuperácie, ktorý zabezpečuje energeticky úspornú prevádzku predajne s ročnou úsporou až 169 675 kWh energie.

Spoločnosť Kaufland
Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 150 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Obchodné domy Kaufland ponúkajú veľa rôznych značkových produktov, atraktívne privátne značky a širokú škálu regionálnych produktov. Spoločenská zodpovednosť a ochranu životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou korporátnej politiky Kauflandu. Projekt Zelená filiálka je jednou z najnovších aktivít spoločenskej a ekologickej zodpovednosti Kauflandu. Kaufland zároveň aktívne podporuje ochranu životného prostredia aj neustálym rozširovaním ponuky trvalo udržateľných výrobkov, ako sú napr. „Healthy Seas“ ponožky. Spoločnosť sa tiež zaviazala k ochrane morí a svetových zásob rýb.
Viac informácií na: www.kaufland.sk

- Martin Gärtner -
18.11.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet