ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Mikuláš a jeho družina učili škôlkarov separovať odpad

Mikuláš a jeho družina učili škôlkarov separovať odpad

Mikuláš a jeho družina učili škôlkarov separovať odpad

Približne 370 detí zo štyroch materských škôlok v Novom Meste nad Váhom navštívili dobrovoľníci, aby ich pri príležitosti Mikuláša nielen obdarovali sladkosťami, ale aj naučili ako potom so zvyšnými obalmi nakladať. EKO Mikuláša sprevádzali v jeho družine aj anjeli, čert a škriatkovia, ktorí deťom pomáhali odpad správne separovať.


Obyvatelia Nového Mesta nad Váhom si už pomaly zvykli na to, že Kaufland v ich meste je zelený. Projekt Zelený Kaufland bol totiž spustený tento rok práve tu, ako v prvom meste na Slovensku. Predajňa sprístupnila svojim zákazníkom Zelený Kaufland chodník, v rámci ktorého môžu odovzdať viaceré druhy recyklovateľného odpadu a navyše sa pritom dozvedieť aj mnohé zaujímavé fakty o tom prečo a ako separovať odpad. Dobrovoľnícka aktivita realizovaná na Mikuláša bola prirodzeným pokračovaním vzdelávania o separovaní odpadu tých najmenších. Škôlkari sa sladkostiam potešili a mnohí už o triedení odpadov čo-to vedeli. „Zelené nádoby slúžia na zber skla, modré na zber papiera, žlté na plasty a PET materiály a červené na kovy a plechovky,“ vysvetľoval deťom Mikuláš. Čert zatiaľ neváhal a všetky odpadky pomiešal. Škôlkari potom s pomocou škriatkov triedili odpadky do farebných vriec. V materskej škole na Hollého ulici sa dokonca v žltom vreci s odpadkami ocitol aj cumlík. „Mávame taký zvyk, že keď sa deti neodnaučia v škôlke od cumlíka do decembra, potom ho odovzdajú Mikulášovi,“ prezradila účinný spôsob odvykania riaditeľka materskej školy Janka Malíčková.

Spoločenská zodpovednosť a ochranu životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou korporátnej politiky Kauflandu. Projekt Zelená filiálka je jednou z najnovších aktivít spoločenskej a ekologickej zodpovednosti Kauflandu. Kaufland zároveň aktívne podporuje ochranu životného prostredia aj neustálym rozširovaním ponuky trvalo udržateľných výrobkov, ako sú napr. „Healthy Seas“ ponožky. Spoločnosť sa tiež zaviazala k ochrane morí a svetových zásob rýb.
Viac informácií na: www.kaufland.sk

- Martin Gärtner -
09.12.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet