ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2015 > > Výstava Cesta svetla 2015

Výstava Cesta svetla 2015

Srdečne Vás pozývame na jedenásty ročník výstavy Cesta svetla, ktorá sa uskutoční v priestoroch vestibulu Trenčianskeho samosprávneho kraja na Ulici K dolnej stanici 7282/20A v Trenčíne v dňoch 18. – 28. mája 2015.


Poďte sa s nami preniesť a pozrieť na život ľudí so zrakovým postihnutím, ktorý je vyjadrený prostredníctvom fotografie. Výstavu realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá tohto roku slávi svoje 25. narodeniny. Krajské stredisko Trenčín Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomáha ľuďom so zrakovým postihnutí špecializovaným sociálnym poradenstvom a sociálnou rehabilitáciou. Nájdete nás na Nám. sv. Anny 9 v Trenčíne.
- Mgr. Mária Krafčíková -
28.04.2015

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet