ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Poslanci požehnali Hurbanove sady

Poslanci požehnali Hurbanove sady

Poslanci požehnali Hurbanove sady

Pred pár dňami sme písali o tom, že v Hurbanových sadoch zmizli stromy. Dnes vám s potešením oznamujeme ukončenie novej výsadby. Táto udalosť sa stala prvým bodom (resp. úvodom) 18. zasadnutia MsZ 25. októbra 2005. Viac v článku.


Nové stromy boli netradične požehnané prácou primátora mesta (obr. 1) a poslancov MsZ (obr. 2 – 5). Spomínaní aktéri sa v parku zišli pred zasadnutím zastupiteľstva. Tu už čakali lopaty a strom pre každého poslanca.
Primátor si vybral dva z najväčších stromov (6 metrové pavlovnie). Poslanci sa potom pod paľbou fotoaparátov a kamery pustili do práce. Keďže niektorí poslanci v parku chýbali, tí prítomní dokončili i vysadenie stromov pod patronátom svojich kolegov.
- redakcia -
26.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet