ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2016 > > Medzinárodný deň žien - odstráňme nerovnosti

Medzinárodný deň žien - odstráňme nerovnosti

Dňa 8. marca si pripomíname Medzinárodný deň žien. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: „Medzinárodný deň žien nám dáva príležitosť poďakovať sa a oceniť význam žien v našej spoločnosti. Zároveň nám dáva možnosť zamyslieť sa nad stále pretrvávajúcimi rozdielmi medzi mužmi a ženami. Nerovné podmienky pre obe pohlavia majú negatívne dopady na mnohé ženy a ich rodiny. Ženy na Slovensku stále zarábajú citeľne menej. Naša krajina sa nachádza v poslednej päťke krajín, kde je rozdiel v odmeňovaní mužov a žien stále vysoký, až 21,1%. Slovenské ženy majú na pracovnom trhu viaceré obmedzenia. Nedostatok jaslí a škôlok, vysoké náklady na opatrovanie či slabá flexibilita pracovného času pôsobia na zamestnanosť matiek výrazné demotivačne. Aj preto sa Európska komisia zasadzuje za zlepšenie tohto stavu. ”


Na Slovensku sa využívajú na odstraňovanie znevýhodnenia žien aj prostriedky z európskych fondov. Do roku 2020 by vďaka nim mali pribudnúť tisíce nových miest v jasliach a škôlkach, vo firmách a organizáciách po celej krajine sa zriaďujú detské kútiky, matkám by mali uľahčiť návrat do práce projekty na podporu flexibilnejších foriem zamestnania.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pravidelne spolupracuje s partnermi, ktorí sú v oblasti zrovnoprávňovania pohlaví veľmi aktívni. Jedným z nich je aj Platforma žien Slovenska. Tento rok Zastúpenie podporuje už tretí ročník výročnej konferencie Platformy žien Slovenska pod názvom Spájame Vašu budúcnosť. Konferencia sa prostredníctvom panelových diskusií venuje otázkam ekonomického potenciálu žien ako aj ich postaveniu v spoločnosti z hľadiska rodovej rovnosti.

Na konferencii budú prezentované aj výsledky projektu Hlasy žien, ktorý sa zameral na hodnotenie volebných programov politických strán a hnutí z pohľadu sociálno-ekonomického postavenia žien na Slovensku.
Európska únia sa dlhodobo usiluje tieto rozdiely medzi pohlaviami odstrániť a prispieť k lepšiemu postaveniu žien v spoločnosti. Postupne sa to darí najmä vďaka prijímaniu právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní ale aj dôraze na zaradenie rodového hľadiska do všetkých politík.

- Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej Komisie v SR -
08.03.2016

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet