ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2016 > > EÚ a Sýria – pomoc a podpora

EÚ a Sýria – pomoc a podpora

Sýrska kríza postupne prerástla v najväčšiu humanitárnu katastrofu sveta. Európska únia je spolu so svojimi členskými štátmi najväčším poskytovateľom podpory, ktorá presahuje 5 miliárd EUR na humanitárnu, rozvojovú, hospodársku a stabilizačnú pomoc.


Podpora EÚ smeruje k Sýrčanom vo vlastnej krajine, ako aj k utečencom a do krajín, v ktorých sa nachádzajú (Libanon, Jordánsko, Turecko a Irak).
Vzťahy EÚ so Sýriou
EÚ od roku 2011 pozastavila svoju spoluprácu so sýrskou vládou a naďalej pokračuje v reštriktívnych opatreniach. EÚ od samého začiatku odsudzuje porušovanie ľudských práv v Sýrii.
Cieľom EÚ je ukončiť konflikt a umožniť sýrskemu ľudu žiť v mieri vo vlastnej krajine. EÚ je plnoprávnym členom a aktívnym účastníkom medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a plne podporuje aktivity pod vedením OSN, najmä úsilie osobitného vyslanca OSN pre Sýriu. Stabilitu do Sýrie vráti iba proces pod vedením Sýrie, ktorý bude v súlade so zásadami Ženevského komuniké z 30. júna 2012 a v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, najmä 2254 (2015).
Od roku 2011 presiahla podpora Sýrie čiastku sumu 2.6 miliárd EUR. EÚ poskytuje okamžitú humanitárnu pomoc a nehumanitárnu pomoc na pokrytie strednodobých potrieb.

Humanitárna pomoc - 1.037 miliardy EUR na núdzové záchranné reakcie, potraviny, vodu a prístrešie pre milióny Sýrčanov v Sýrii a v susedných krajinách.

Na nehumanitárnu pomoc vyčlenila EK 1.6 miliardy EUR vrátane:
• 961 miliónov EUR z nástroja európskeho susedstva (ENI) na riešenie strednodobých potrieb sýrskych utečencov žijúcich v Sýrii, Libanone a Jordánsku (vzdelávanie, živobytie, zdravie, prístup k základným službám);
• 180 miliónov EUR z makrofinančnej pomoci (MFA) Jordánsku s cieľom pomôcť pri zvládaní prílevu sýrskych utečencov;
• 180 miliónov EUR z nástroja na podporu stability a mieru určených na programy pomoci v oblastiach Sýrie ovládaných opozíciou;
• 249 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) Turecku
• 26 miliónov EUR z Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;
• 26 miliónov EUR prostredníctvom Nástroja rozvojovej spolupráce (DCI).

Regionálny trustový fond EÚ
Od jeho vzniku v decembri 2014 sa väčšina nehumanitárnej pomoci krajinám susediacim so Sýriou realizuje prostredníctvom Regionálneho trustového fondu EÚ. Ide o jeden flexibilný a rýchly systém poskytovania pomoci, ktorý vznikol zlúčením rôznych finančných nástrojov EÚ a príspevkov členských štátov.
Fond sa zameriava najmä na dlhodobé potreby sýrskych utečencov v susedných krajinách ako Jordánsko, Libanon, Turecko a Irak.
Vďaka nedávnemu prísľubu prostriedkov vo výške 52 miliónov zo 17 členských štátov a príspevkom z rôznych nástrojov EÚ sa vo Fonde zhromaždilo až 645 miliónov EUR. Ďalšie prostriedky budú poskytnuté v roku 2016 a neskôr.

Dopady pomoci EÚ v Sýrii

Humanitárna pomoc
Vďaka pomoci EÚ získalo prístup k pitnej vode, sanitácii a hygiene približne 2 milióny ľudí; 850 000 ľudí získalo potraviny, 1 milión získal nepotravinovú pomoc a prístrešie, 350 000 sýrskych detí bolo zahrnutých do programov na ochranu detí.
Humanitárna pomoc EÚ je nestranná, nezávislá a smeruje k ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich etnickú alebo náboženskú príslušnosť. V praxi sa realizuje prostredníctvom OSN, medzinárodných organizácií ako aj partnerom z medzinárodných mimovládnych organizácií.
Nehumanitárnu pomoc poskytuje EÚ prostredníctvom nástroja európskeho susedstva, ide o pomoc zameranú na vzdelávanie či podporu občianskej spoločnosti. Vďaka nej 2.3 milióny detí získali lepší prístup k vzdelávaniu na základných a stredných školách, Okrem toho boli vytvorené núdzové pracovné miesta pre viac ako 11,367 Sýrčanov (vrátane 4,000 pracovných príležitostí pre ženy) a boli poskytnuté mikro-granty pre malé podniky.

Okrem toho, Komisia prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva podporuje aj obhajcov ľudských práv a sýrskych novinárov.
- Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej Komisie v SR -
05.02.2016

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet